Ouderschapsbemiddeling

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 3 tot 6 maanden
Soms leidt een scheiding tot (ontwikkelings)problemen bij een kind. Ouderschapsbemiddeling van Triade Vitree biedt gescheiden ouders van kinderen (0 – 18 jaar) de mogelijkheid dit te voorkomen of al ontstane problemen voor het kind te verminderen.
Meer informatie over ouderschapsbemiddeling?

Kind staat centraal

Hulpverleners van Triade Vitree die een opleiding tot ouderschapsbemiddelaar hebben gevolgd voeren de ouderschapsbemiddeling uit. Zij hanteren standaard de methodiek ‘Ouderschap Blijft’.  Daarnaast wordt gewerkt met de SCHIP-methodiek.

De gemiddelde duur van ouderschapsbemiddeling is acht tot tien gesprekken in drie tot zes maanden. Deze gesprekken vinden plaats op een van onze locaties, zo mogelijk in eigen gemeente. Ook kan dit deels online. Ouderschapsbemiddeling bestaat uit gesprekken op vrijwillige basis. Ze zijn echter niet vrijblijvend. De bemiddelaar luistert naar het verhaal van beide ouders en stelt samen met ouders het kind centraal.

Methodiek 'Ouderschap Blijft'

Er worden begeleide omgangsmomenten, bemiddelingsgesprekken en kindgesprekken (met kinderen vanaf vijf jaar oud) gevoerd. Tijdens het contact wordt er gewerkt aan communicatieherstel en contactherstel tussen ouder(-s) en kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediationtechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie. De begeleide omgang wordt uitgevoerd door een omgangsbegeleider. De bemiddelingsgesprekken door een hulpverlener. Meer informatie: https://www.ouderschapblijft.nl/

Expertise

Daarnaast hebben onze hulpverleners expertise in: SCHIP-methodiek (gericht op verlieshantering), MASIC (screening op partnergeweld) en ouderonthechting. Deze kennis kan op maat worden ingezet. Ook kan parallel solo-ouderschap soms meer passend zijn dan gezamenlijk het ouderschap blijven reorganiseren na scheiding. Met intake en analyse wordt beoordeeld welk aanbod het beste bij jullie past. Meer informatie: https://www.schipaanpak.nl/

Kindercoach

Voor kinderen van gescheiden ouders is het belangrijk dat zij gehoord worden. Kinderbegeleiding kan deel uitmaken van de ouderschapsbemiddeling. Belangrijke informatie uit de gesprekken wordt met ouders besproken, mogelijk met het kind erbij, zodat het bestaande contact kan verbeteren. Ook kan de kindercoach psycho-educatie geven aan de ouders op maat voor het kind zodat er een specifieke omgang ontstaat die passend is bij de ontwikkeling van het kind.

Hoe werkt het?

Aanmeldingen voor ouderschapsbemiddeling lopen altijd via de gemeente. De gemeente meldt bij Triade Vitree aan, dat kunnen ouders niet rechtstreeks doen. We proberen de bemiddeling in de buurt van het gezin te organiseren.

Doel

Het kind is beter in staat om problemen op te lossen. Het kind krijgt direct of indirect een stem en een plek binnen de ouderschapsbemiddeling. Kinderen worden op deze wijze serieus genomen, waarbij uiteindelijk ouders verantwoordelijk blijven voor de besluiten.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!