Organisatiestructuur

Triade Vitree is een stichting die wordt bestuurd door de Raad van bestuur. De raad is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de organisatie. De Raad van toezicht (RvT) houdt toezicht of we op de juiste wijze worden bestuurd. Paul van der Linden en Norma van Burgsteden vormen samen onze Raad van Bestuur.

Organogram

Voor onze bedrijfsvoering werken we met een compacte concernstaf. Bekijk het organogram.

Divisies Jeugd en Volwassenen

 • Onze organisatie telt twee divisies.
  De divisie Jeugd omvat alle zorgvormen voor kinderen, jongeren en gezinnen. De divisie werkt voornamelijk vanuit de Jeugdwet.
 • De divisie Volwassenen omvat alle zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. Deze divisie werkt vanuit de Wlz en Wmo.

Ons bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de (divisie)managers. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht of Triade Vitree goed wordt bestuurd.

Paul van der Linden
Norma van Burgsteden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gehele organisatie, waar de Raad van Bestuur het dagelijks toezicht op de organisatie op zich neemt.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Peter Tiebout,
  functies in de RvT:
  – Voorzitter
  – Lid Remuneratiecommissie.
  Nevenfuncties:
  – Partner Vreelandgroep, organisatieadviseur
  – Lid RvC ABC-Zorgcomfort
 • Patricia Esveld
  Functies in de RvT:
  – Lid, vice voorzitter
  – Voorzitter Remuneratiecommissie
  Nevenfuncties:
  – Voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona
  – Lid bestuur De Nederlandse GGZ
 • Rob van Wuijtswinkel
  Functies in de RvT:
  – Lid
  – Voorzitter Auditcommissie
  Nevenfuncties:
  – Senior adviseur Geerts & Partners;
  van daaruit: gemeentesecretaris a.i. gemeente Altena
  – Lid Raad van Advies Rozet Arnhem, centrum voor taal, kunst en erfgoed
 • Henk Reimert
  Functies RvT:
  – Lid
  – Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  Nevenfuncties:
  – Eigenaar Kamiano (executive coaching en advies); van daaruit consulent bij Van Ede & Partners
  – Lid RvT Atlant Zorggroep (specialistische ouderenzorg)
  – Voorzitter Raad van Commissarissen Baston (woningbouwcorporatie)
  – Voorzitter De Stilte Verbroken (tegen misbruik in sport)
  – Voorzitter Klachtencommissie Combinatie Jeugdzorg Eindhoven
 • Shasta Rotscheid
  Functies RvT
  – Lid
  – Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  Nevenfuncties:
  – Legal counsel/arbeidsrechtspecialist bij Stichting Meander-Prokina
  – Lid Raad van Toezicht Almere City Marketing
 • Monique Visser
  Functies:
  – Lid
  – Lid Auditcommissie
  Nevenfuncties:
  – Senior controller Hogeschool Windesheim Zwolle en Almere
  – Lid Raad van Toezicht Vrijescholen Athena, Deventer
  – Lid Raad van Commissarissen Waterleiding Maatschappij Drenthe NV
  – Lid ledenraad Dierenbescherming
  – Lid Raad van Toezicht Entrea Lindenhout, Arnhem
  – Lid Raad van Toezicht Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
  – Lid bestuur Steunfonds Jeugdzorg Overijssel, Zwolle
 • Heleen Jumelet
  Functies in RvT:
  – Lid
  – Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  Nevenfuncties:
  – Vicevoorzitter CvB Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
  – Voorzitter bestuur FOTODOK te Utrecht
  – Voorzitter Richard Holfonds te Utrecht
  – Voorzitter/lid visitatiecommissies onderzoeksgroepen hogescholen (NQA, Hobeon)
  – Lid ZonMw-commissie Effectief werken in de jeugdsector

Zorgbrede Governancecode

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Triade Vitree conformeren zich aan de Zorgbrede Governancecode. Dit zijn de regels die de brancheorganisaties in de zorgsector hebben opgesteld voor goed bestuur en toezicht op zorginstellingen.

Lees de Toezichtvisie Raad van Toezicht, de Profielschets Raad van Toezicht en het Beleid Vergoeding onkosten en aannemen van geschenken Raad van Bestuur (in het kader van de Governancecode Zorg).

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!