Organisatiestructuur

Triade Vitree is een stichting die wordt bestuurd door de Raad van bestuur. De raad is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de organisatie. De Raad van toezicht (RvT) houdt toezicht of we op de juiste wijze worden bestuurd. Afien Spreen, Paul van der Linden en Didier Dohmen vormen gezamenlijk onze Raad van Bestuur.

Organogram

Voor onze bedrijfsvoering werken we met een compacte concernstaf. Bekijk het organogram.

Divisies Jeugd en Volwassenen

 • Onze organisatie telt twee divisies.
  De divisie Jeugd omvat alle zorgvormen voor kinderen, jongeren en gezinnen. De divisie werkt voornamelijk vanuit de Jeugdwet.
 • De divisie Volwassenen omvat alle zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. Deze divisie werkt vanuit de Wlz en Wmo.

Ons bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de (divisie)managers. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht of Triade Vitree goed wordt bestuurd.

Didier Dohmen
Paul van der Linden
Afien Spreen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gehele organisatie, waar de Raad van Bestuur het dagelijks toezicht op de organisatie op zich neemt.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Peter Tiebout, voorzitter
 • Patricia Esveld, vice voorzitter
 • Rob van Wuijtswinkel
 • Henk Reimert
 • Shasta Rotscheid
 • Monique Visser
 • Heleen Jumelet

Zorgbrede Governancecode

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Triade Vitree conformeren zich aan de Zorgbrede Governancecode. Dit zijn de regels die de brancheorganisaties in de zorgsector hebben opgesteld voor goed bestuur en toezicht op zorginstellingen.

Lees de Toezichtvisie Raad van Toezicht, de Profielschets Raad van Toezicht en het Beleid Vergoeding onkosten en aannemen van geschenken Raad van Bestuur (in het kader van de Governancecode Zorg).

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!