Financiën

Het opvangen en opvoeden van een pleegkind brengt kosten met zich mee. Als pleegouder bij Vitree ontvang je daarom een vergoeding en kun je sommige extra kosten vergoed krijgen. Je vindt hier de belangrijkste informatie.

Staat jouw vraag er niet bij? Of heb je vragen over deze informatie?
Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider.

Veelgestelde vragen

Waaruit bestaat de pleegvergoeding?

Als pleegouder ontvang je een vergoeding als er een pleegkind bij je in het gezin woont. De pleegvergoeding is bedoeld voor de kosten die je maakt voor jouw pleegkind. Je hoeft de vergoeding voor de belasting niet als inkomsten op te geven. Ook heeft deze vergoeding geen invloed op een eventuele uitkering of huursubsidie. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind.

Pleegvergoeding per pleegkind vanaf januari 2021

Leeftijdscategorie – Bedrag per maand / per dag (in euro)

0 t/m 8 jaar –  € 585 / 19,23
9 t/m 11 jaar  –  € 593 / 19,49
12 t/m 15 jaar –  € 645 / 21,22
16 t/m 17 jaar –  €713 / 23,34
18 jaar en ouder – € 720 / 23,68

Crisisplaatsingen

Als een pleegkind onverwacht in je gezin wordt geplaatst én dit zijn eerste uithuisplaatsing is ontvang je – na goedkeuring van Vitree – de eerste periode van maximaal vier weken een extra vergoeding van maximaal 3,84 euro per kind per dag. Voorwaarde is bovendien dat je geregistreerd staat als crisispleeggezin bij Vitree. Een verleningsbesluit is in deze situatie niet (direct) noodzakelijk.

Deze vergoeding geldt voor zowel justitieel als vrijwillig geplaatste pleegkinderen en is een tegemoetkoming in de extra kosten die je in deze hectische periode maakt (te denken valt o.a. aan extra kleding of woninginrichting). In geval van een crisisplaatsing maakt het niet uit hoeveel pleegkinderen er in het gezin zijn: als er bijvoorbeeld vier crisisplaatsingen tegelijkertijd zijn in het gezin kan de toeslag in principe vier keer worden uitgekeerd.

Drie-kinds-toeslag en gehandicaptenzorg

Je ontvangt een toeslag van 3,84 euro vanaf het derde pleegkind per dag voor de periode dat er drie of meer pleegkinderen bij je wonen. Je kunt deze toeslag gebruiken voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Het is ook denkbaar dat je deze vergoeding gebruikt voor de aanschaf of vervanging van huishoudelijke apparaten of meubilair, dat door het intensievere gebruik eerder onderhevig zal zijn aan slijtage.

Voor de bepaling van het aantal pleegkinderen worden ook de pleegkinderen die via een andere pleegzorgorganisatie bij je zijn geplaatst, meegeteld. Mocht er na toekenning van de toeslag een wijziging in de gezinssamenstelling komen, dan vervalt of verandert de toeslag.

Als je voor een lichamelijk of geestelijk gehandicapt pleegkind zorgt, ontvang je ook de extra toeslag van maximaal € 3,84 per dag.

Welke kosten moet ik betalen uit de pleegvergoeding?

De pleegvergoeding is bedoeld voor de normale, terugkerende kosten van opvoeding en verzorging van pleegkinderen. Je dient uit de pleegvergoeding te betalen:

  • Voeding en wonen
  • Kleding en schoeisel
  • Kapper en toiletartikelen
  • Zakgeld, sport en ontspanning
  • Vakantiekosten
  • Kleine onderwijskosten bijvoorbeeld pennen, schriften, agenda
  • Reiskosten schoolbezoek tot een maximum van 20 euro
  • (Een deel van de) reiskosten voor bezoek van pleegkinderen aan hun familie. Hierover maken we per pleegzorgplaatsing specifieke afspraken.
Moet ik belasting betalen over de pleegzorgvergoeding?

Als pleegouder ontvang je een pleegoudervergoeding. Dit is geen inkomen, maar een belastingvrije vergoeding. Je hoeft daarom de pleegoudervergoeding niet op te geven bij de belastingdienst bij de inkomstenbelasting, ongeacht het aantal pleegkinderen dat je opvangt.

De pleegvergoeding heeft ook geen invloed op je: uitkering, bijstand, huur- en zorgtoeslagen, persoonsgebonden budget (PGB) en kinderopvangtoeslag.

Heb ik bij een vrijwillige plaatsing ook recht op pleegvergoeding?

Ook bij een vrijwillige plaatsing hebben pleegouders recht op een pleegvergoeding van Vitree, maar de eigen ouders blijven dan financieel medeverantwoordelijk. Dat betekent dat zij aansprakelijk zijn voor de betaling van alle andere kosten van hun kind, zoals de kosten voor onderwijs, de aanschaf van een bril etc. Wanneer ouders deze overige kosten niet kunnen of willen betalen, kan een beroep worden gedaan op de Gemeentelijke Sociale Dienst en bijstand worden aangevraagd.

Welke kosten komen in aanmerking voor een extra vergoeding?

Bij een vrijwillige plaatsing zijn de ouders of de voogd verantwoordelijk voor de kosten die niet in de pleegzorgvergoeding vallen.

Heb je een plaatsing in het kader van een Jeugdbeschermingsmaatregel?  Dan kan Vitree een extra toeslag toekennen. Het gaat hier om ‘bijzondere kosten’, waarvoor je geen beroep kunt doen op andere regelingen.

Het gaat bijvoorbeeld om: incidentele hoge medische kosten, onderwijskosten en leermiddelen, kosten voor de aanschaf van een bril of contactlenzen, regelen van een ID, therapiekosten, kosten voor een fiets (gedeeltelijk), kosten voor een schoolreisje.

Bespreek de extra kosten met je pleegzorgbegeleider.
Lees hier meer over de regeling Bijzondere kosten

Ik ben weekendpleegouder, hoe kan ik een declaratie voor vergoeding indienen?

Als weekend- of vakantiepleeggezin vragen we je om maandelijks (voor de 5e van iedere maand) een declaratie voor deze vergoeding in te dienen via een declaratieformulier. De vergoeding is gebaseerd op het aantal nachten dat een pleegkind in je gezin verblijft.

Wanneer wordt de pleegzorgvergoeding naar mij overgemaakt?

Wij maken de pleegvergoeding in de eerste week van de nieuwe maand over.

Ik ben crisispleegouder, hoe lang heb ik recht op een crisistoeslag?

Als een pleegkind onverwacht in je gezin wordt geplaatst én dit zijn/haar eerste uithuisplaatsing is – dan ontvang je de eerste periode van maximaal vier weken een extra vergoeding van maximaal € 3,84 per dag.

Kan ik een toeslag krijgen voor de kinderopvang van mijn pleegkind?

Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald. De toeslag geldt voor kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang. Kosten van de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet vergoed.

De toeslag geldt voor kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang.

De voorwaarden zijn:
• Pleegouders ontvangen een pleegvergoeding.
• Het pleegkind staat op het adres van de pleegouders ingeschreven.
• Pleegouders betalen de kinderopvang zelf.
• Het pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
Kosten voor de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet vergoed.

Meer informatie www.belastingdienst.nl.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!