Verzekeringen

Hoe zit het met verzekeringen als je een pleegkind hebt? Moet je apart verzekeringen afsluiten, of zijn ze meeverzekerd? Hieronder lichten we een aantal verzekeringen uit.

Aansprakelijkheidsverzekering
Op Aansprakelijkheids Verzekeringen Particulieren (AVP)-gezinspolissen zijn inwonende kinderen, dus ook pleegkinderen, meeverzekerd. Verzeker je ervan dat dit ook voor jouw polis opgaat en dat jouw pleegkind is bijgeschreven. Voor een pleegkind geldt, net als voor je eigen kinderen, dat de schade door hen aan jou toegebracht niet onder de dekking valt.

Zorgverzekering
De basisverzekering voor ziektekosten bevat alle noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname en de huisarts. Het is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden afgesloten. De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis en kent tot 18 jaar geen eigen risico en geen no-claim regeling. Jongeren van 18 jaar en ouder moeten zelf een zorgverzekering afsluiten.

Aanvullende zorgverzekering
Voor pleegkinderen die zijn geplaatst met een justiële maatregel (OTS of voogdij) is er een mogelijkheid om via verzekeraar VGZ een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Meer informatie: 
Informatie voor verzorgers.

Inzittendenverzekering
We adviseren pleegouders om een inzittendenverzekering af te sluiten.

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht mijn pleegkind te verzekeren?

Pleegkinderen moeten voor basisziektekosten verzekerd zijn/worden via een eigen zorgverzekeringspolis. De basisverzekering bevat alle noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname en de huisarts.

Kinderen moeten worden verzekerd door degene die het gezag over hen heeft.
Dus een pleegkind:

  • dat in vrijwillig kader in een pleeggezin geplaatst is: de ouder(s)
  • dat in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) in een pleeggezin verblijft: de ouder(s)
  • dat onder voogdij staat: de gecertificeerde instelling
  • waarvan de pleegouder(s) de pleegoudervoogdij hebben: de pleegouders

Als de gezaghebbende om welke reden dan ook nalaat het kind te verzekeren, kan iemand anders als zaakwaarnemer optreden en voor de verzekering zorgen. Er moet dan wel sprake zijn van een “gerechtvaardigd belang”. De gecertificeerde instelling kan als zaakwaarnemer optreden, maar ook pleegouders kunnen dat doen. Van belang is wel dat een kind niet dubbel verzekerd is.

Hoe kun je voor een pleegkind een aanvullende zorgverzekering afsluiten?

Verzekeraar VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen. De aanmelding loopt via Vitree of de gecertificeerde instelling.

Deze regeling geldt niet voor:

  • Pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn (ouders zijn verantwoordelijk);
  • Pleegkinderen waarvan één of beide pleegouder(s)s de voogdij heeft/hebben (pleegoudervoogden zijn verantwoordelijk);
  • Pleegkinderen van 18 jaar en ouder (de jongere is verantwoordelijk).

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!