Henk Raad van Toezicht

Henk Reimert

'Ik sta voor de menselijke maat'

Sinds 2017 is Henk Reimert lid van de raad van toezicht. Zijn taakgebied is Kwaliteit en veiligheid. Triade Vitree ziet hij als een ambitieuze organisatie, waarbij de fusie met de uitbreiding naar jeugdhulp, gehandicaptenzorg en GGZ een mooie ontwikkeling is.

Voor alle doelgroepen ziet hij de menselijke maat als hét uitgangspunt voor ondersteuning en zorg. Hij zet zich graag in om de organisatie hiervoor te faciliteren, waarbij  ‘zorgen voor’ omgezet wordt naar ‘zorgen dat’. Het gaat om verantwoordelijkheid geven aan mensen om te kunnen handelen. Welke uitdaging hij ziet voor de komende jaren? ‘Dat we moeten leren dealen met alle landelijke (systeem)veranderingen. Onze bedrijfsvoering moet goed op orde zijn om de inhoudelijke zorg goed te kunnen uitvoeren en ontwikkelen. Daar ga ik voor!’.

Sinds 2017 is Henk Reimert lid van de raad van toezicht. Zijn taakgebied is Kwaliteit en veiligheid. Triade Vitree ziet hij als een ambitieuze organisatie, waarbij de fusie met de uitbreiding naar jeugdhulp, gehandicaptenzorg en GGZ een mooie ontwikkeling is.

Voor alle doelgroepen ziet hij de menselijke maat als hét uitgangspunt voor ondersteuning en zorg. Hij zet zich graag in om de organisatie hiervoor te faciliteren, waarbij  ‘zorgen voor’ omgezet wordt naar ‘zorgen dat’. Het gaat om verantwoordelijkheid geven aan mensen om te kunnen handelen. Welke uitdaging hij ziet voor de komende jaren? ‘Dat we moeten leren dealen met alle landelijke (systeem)veranderingen. Onze bedrijfsvoering moet goed op orde zijn om de inhoudelijke zorg goed te kunnen uitvoeren en ontwikkelen. Daar ga ik voor!’.

Functies in de raad van toezicht:

  • Lid
  • Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Kamiano (executive coaching en advies); van daaruit consulent bij Van Ede & Partners
  • Lid RvT Atlant Zorggroep (specialistische ouderenzorg)
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Baston (woningbouwcorporatie)
  • Voorzitter De Stilte Verbroken (tegen misbruik in sport)
  • Voorzitter Klachtencommissie Combinatie Jeugdzorg Eindhoven

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!