Patricia Raad van Toezicht

Patricia Esveld

‘Toegankelijke zorg voor jong en oud’

Patricia Esveld is van huis uit bedrijfskundige en werkzaam o.a. in de ouderenzorg en GGZ. Met haar opgedane kennis en kunde vindt zij het belangrijk om deze ter beschikking te stellen aan andere organisaties. Het is een belangrijke motivatie voor haar rol als toezichthouder – sinds april 2016 – bij Triade Vitree. Zij kiest expliciet voor de zorgsector. Waarom? Omdat hier wordt gewerkt met een doelgroep die kwetsbaar is en daardoor afhankelijk van organisaties zoals Triade Vitree. ‘Aan deze organisaties werk ik graag mee!’.

Voor Triade Vitree ziet Patricia twee grote uitdagingen voor de komende jaren. Hoe kunnen wij een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven? En: hoe kunnen wij het zorgproces vernieuwen en anders inrichten? Met alternatieve vormen van zorg en (nog) meer samenwerken met zowel het informeel netwerk als met gemeentelijke partners. ‘Genoeg te doen, leuk om aan mee te werken! Mijn motto? Ik sta voor zorg die toegankelijk blijft voor mensen – jong en oud – die het nodig hebben’.

Functies in de raad van toezicht:

  • Lid
  • Lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van bestuur Pro Persona
  • Lid bestuur De Nederlandse GGZ

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!