Pieter Raad van Toezicht

Peter Tiebout

'Respect voor het werk van zorgmedewerkers'

“Mijn kennis en ervaring inzetten voor de zorg en een bijdrage te leveren aan de organisatie zodat cliënten zoveel mogelijk in hun eigen kracht komen, daar word ik gelukkig van. Daar doe ik het voor”.

Peter Tiebout is sinds 2016 lid van de  raad van toezicht van Triade Vitree en sinds mei 2021 als voorzitter. Hij draagt de zorg een warm hart toe en heeft heel veel respect voor het werk van de zorgmedewerkers. De visie binnen Triade Vitree spreekt hem enorm aan – uitgaan van de kracht van mensen met de mogelijkheden die daarbij horen.

Zijn ervaring en kennis kan hij inzetten om de organisatie te helpen de juiste keuzes te maken. Hij vindt het daarbij belangrijk om op constructieve manier samen te werken, enerzijds als klankbord en anderzijds door een oogje in het zeil te houden. Er is veel aandacht voor de dialoog binnen de organisatie, naast de bestuurders ook met de OR en CCR. Samen werken aan een organisatie waar elke cliënt en medewerker zich thuis voelt – daar gaat het om.

De arbeidsmarkt is de komende jaren een uitdaging. We zullen een goede werkomgeving moeten bieden aan de medewerkers waardoor Triade Vitree een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Daarnaast moeten op het gebied van ICT en huisvesting de nodige verbeteringen worden doorgevoerd in combinatie met het feit dat het financieel haalbaar en betaalbaar blijft. En tot slot de jeugdsector – dit vraagt veel extra aandacht.

Functies in de raad van toezicht:

  • Voorzitter
  • Lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties:

  • Partner Vreelandgroep, organisatieadviseur

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!