Rob Raad van Toezicht

Rob van Wuijtswinkel

 ‘Zo dicht mogelijk bij cliënten en zo effectief mogelijk bij de resultaten’

‘Ik vind het belangrijk dat de neuzen dezelfde kant opstaan en dat de beschikbare kennis zo goed mogelijk wordt benut en ingezet. Dit is belangrijk om een gezonde organisatie te zijn en worden, in het belang van de medewerkers en cliënten van Triade Vitree. Daaraan bijdragen, daar ben ik trots op.’

Rob Wuytswinkel is al sinds 2017 lid van de raad van toezicht. Zijn aandachtsgebieden liggen dicht bij de onderdelen waar hij veel affiniteit mee heeft en waarvoor hij is opgeleid: financiën, bedrijfsvoering, economie. Het is van groot belang dat we focus houden op de zorg die we leveren met de ondersteuning en bedrijfsvoering die daarvoor nodig is. Zo dicht mogelijk bij de cliënten en zo effectief mogelijk bij de resultaten. De uitdaging die de organisatie heeft zit hem met name in de bedrijfsvoering en de randvoorwaarden goed krijgen. Randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de contracten met de gemeentes. Deze zijn soms zo krap dat de zorg net niet uit kan. Maar ook op het gebied van technologie. ICT moet werken en de juiste informatie opleveren.

Functies in de raad van toezicht:

  • Lid
  • Voorzitter Auditcommissie

Nevenfuncties:

  • Senior Adviseur Geert & Partners
    • van daaruit gemeentesecretaris a.i. gemeente Altena
  • Lid van Raad van Advies Rozet Arnhem, centrum voor taal, kunst en erfgoed

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!