Begeleiding bij contact tussen kind en gescheiden ouder

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 6 tot 9 maanden
Contactbegeleiding kan helpen wanneer het ouders tijdens een scheiding niet lukt om goede afspraken te maken over de zorg van de kinderen. Of wanneer deze afspraken niet nagekomen worden.
Meer informatie?

Contactbegeleiding

We helpen graag mee aan een goed contact tussen ouder en kind bij scheiding. Het is voor kinderen belangrijk dat ze contact houden met beide ouders. Ze gaan hierdoor over het algemeen beter om met de scheiding. Ook is contact met beide ouders goed voor een verdere evenwichtige ontwikkeling.

Als het niet lukt om goede afspraken te maken over de zorg van de kinderen of de afspraken niet nagekomen worden, dan kan contactbegeleiding helpen. Deze begeleiding wordt eventueel aangevuld met ouderschapsbemiddeling of gezinsbehandeling. Het traject duurt zes tot negen maanden en wordt verzorgd in Flevoland en IJsselland

Aanpak

Triade Vitree doet onderzoek naar de huidige situatie van de ouders. Hierin geven we advies voor (mogelijke) contactopbouw. Verder heeft de hulpverlener de mogelijkheid de contacten tussen het kind en de uitwonende ouder te begeleiden. We helpen ouder en kind om de zorgregeling (weer) verder op te pakken. Er kan, als dat passend is, gefilmd worden om ouders te coachen in het contact.

Doel

Het einddoel van contactbegeleiding is contact tussen ouder en kind volgens de door ouders overeengekomen afspraken. Dit contact is op maat en kan op diverse wijze worden vormgegeven (digitaal, live, kaartjes).

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!