Heb je een klacht?

Klacht? Blijf er niet meer rondlopen. Wij doen onze uiterste best om ons werk goed te doen. Soms gaan dingen anders dan je verwacht of is afgesproken. Wat kun je doen als je niet tevreden bent en je een klacht hebt?

Als je niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning, willen we dat graag weten. Want alleen dan kunnen we onze zorg verder verbeteren. Weet dat je hulp kunt krijgen van een klachtenfunctionaris en (cliƫnt)vertrouwenspersoon.

Wat kun je doen?

1. Praat erover
Bespreek je onvrede met je begeleider. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing. Werkt dit niet? Maak een afspraak met de manager.

2. Naar de klachtenfunctionaris
Kom je samen niet tot een oplossing? Meld je klacht aan de klachtenfunctionaris via klachten@cbkz.nl. Deze persoon is onpartijdig en bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker.

3. Naar de klachtencommissie
Lossen alle gesprekken naar jouw mening niets op? Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit personen die niet bij Triade Vitree werken.

Per brief:
Klachtencommissie
Postbus 144
8200 AC Lelystad

per mail: klachten@cbkz.nl

Geschillencommissie

Krijg je zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan kun je ook met je klacht naar een geschillencommissie. Hier kun je een geschil voorleggen als je er met Triade Vitree niet uitkomt. Lees meer op de website van de geschillencommissie zorg.

Tuchtcollege

Maak je gebruik van onze jeugdhulp? Dan kun je naast schriftelijk een klacht indienen bij onze organisatie, ook een klacht indienen bij het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wat het verschil is, lees je hier.

Lees meer over wat je kunt doen in onze klachtenfolder.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!