GGZ - geestelijke gezondheidszorg

Heb je een chronische psychosegevoeligheid en zoek je een veilige prikkelarme woonomgeving? Dan heeft Triade Vitree twee woonlocaties voor jou in Lelystad en Almere.
GGZ

Voor wie

Wij bieden deze zorg aan mensen van 18 jaar of ouder met chronische psychosegevoeligheid

Onze hulp

  • leren het zoveel mogelijk zelfstandig runnen van een huishouding
  • leren keuzes maken
  • leren beslissingen nemen en ritme geven aan de dag
  • leren omgaan met emoties en gedrag
  • begeleiding bij persoonlijke verzorging
  • medicatieondersteuning, indien nodig
  • ondersteuning bij het vinden van een zinvolle dagbesteding
  • het betrekken van naasten bij onze begeleiding

 

Veilige woonomgeving

Op onze locaties is dag en nacht ondersteuning beschikbaar. We hebben woningen waarbij je in de directe omgeving woont bij mensen met vergelijkbare problematiek. Hierbij kun denken aan schizofrenie en aanverwante stoornissen.

We bieden een veilige woonomgeving. Hier kun je werken aan jouw herstelproces, met ondersteuning van begeleiding, naasten en indien gewenst andere deskundigen. Gestreefd wordt naar ‘herstel’ in de betekenis van verbetering van kwaliteit van leven. Er is dus geen sprake van ‘genezing van de ziekte’ maar van herstel van eigenwaarde zodat jouw mogelijkheden optimaal benut worden en je zo zelfstandig mogelijk als volwaardig burger kunt participeren in de maatschappij.

Onze visie hierbij is ‘gewoon waar kan en bijzonder waar nodig’.

De WLZ GGZ-woonlocaties zijn te vinden in woonwijken. Wij helpen jou om een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden. We bieden hierbij zorg op maat.

Als het mogelijk is, werken we samen met jou in fases toe naar een meer zelfstandige woon- of leefvorm. We helpen je bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Het hebben van dagbesteding of werk vinden we daarbij belangrijk.

Bij Triade Vitree helpen we jou met behulp van de methodiek ‘Rehabilitatie en Herstel’.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!