Jeugdhulp

Kinderen en jongeren moeten veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Ouders zijn daarvoor verantwoordelijk. Triade Vitree biedt jeugdhulp als dit niet vanzelf gaat. Omdat we geloven in de eigen kracht van mensen, helpen we kinderen, jongeren en hun ouders om zich te ontwikkelen en te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Dat doen we samen met het gezin en de omgeving.
Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?
jeugdhulp

Voor wie?

De hulp die Triade Vitree inzet wordt in eerste plaats ambulant (in de thuisomgeving) geboden. Indien (tijdelijke) opvang nodig is, is dit bij voorkeur in een gezinsgerichte vorm. Veilig opgroeien staat hierbij centraal. De richtlijnen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Landelijk Kenniscentrum (LKC LVB) worden hierbij gehanteerd. De hulp duurt zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

Onze jeugdhulp is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders /verzorgers:

met een normale begaafdheid met een licht verstandelijke beperking (LVB) met een ontwikkelingsachterstand met enkelvoudige en complexe problematiek in een acute crisissituatie

Triade Vitree is een instelling voor ambulante behandeling en begeleiding met een aantal 24-uursplekken. Insteek van de hulpverlening is dat de behandeling ambulant (in de thuisomgeving) start. Binnen de regio is Triade Vitree verantwoordelijk voor de crisisopvang, de pleegzorg en gezinshuizen.

Werkwijze

Een specialiteit van Triade Vitree is behandeling uit de Schemagerichte Benadering. Hierbij wordt gewerkt met concepten die zijn oorsprong vinden in de originele schematherapie.

Verwijzing

Voor de meeste vormen van jeugdhulp is een verwijzing nodig. Voor aanmelding is het goed om eerst contact op te nemen met de eigen gemeente of de daarvoor bestemde organisatie binnen de gemeente.

Meer informatie over Schemagerichte Benadering?

Ons aanbod in jeugdhulp

Hulp bij crisis in een gezin

Heb je als ouder geen grip meer op de situatie? Is er sprake van agressie en acute onveiligheid? Of dreigt een kind uit huis geplaatst te worden? Triade Vitree biedt hulp binnen 24 uur.

Hulp op school

Soms hebben kinderen wat extra hulp nodig op school. Bijvoorbeeld bij gedrags- en werkhoudingproblemen, onzekerheden of pesten. We hebben hulpvormen voor verschillende soorten kinderen.

Hulp bij scheiding

Soms leidt een scheiding tot (ontwikkel)problemen bij een kind. Triade Vitree biedt verschillende vormen van hulp om dit te voorkomen of om de problemen te verminderen.

Hulp bij gezin thuis

Wanneer kinderen, jongeren en ouders problemen thuis ervaren, is hulp bij het gezin thuis de eerste keuze. Triade Vitree heeft verschillende hulpvormen en -methodes.

Hulp bij een ontwikkelingsachterstand

Soms is het gedrag van een kind niet te begrijpen. Sommige kinderen willen niet eten, andere gaan niet lopen of praten, of hebben onverwachte driftbuien. Triade Vitree heeft de expertise als het gaat om kinderen die achterlopen met hun ontwikkeling.

Hulp als thuiswonen niet meer kan

Kun je als kind of jongere door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis wonen? Dan is wonen in een ander gezin het beste alternatief. Triade Vitree heeft verschillende hulpvormen met verblijf.

Diagnostiek en therapie

Waarom reageert een kind zo anders? Triade Vitree doet onderzoek om te kijken wat er precies aan de hand is. Op basis hiervan kijken we welke hulp nodig is. Soms kan dat therapie zijn. Zowel voor diagnostiek als therapie hebben we de specialisten in huis.
Mocht je hulpvraag er niet tussen staan, neem gerust contact op. Wij helpen je graag verder.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!