24-uurs crisisopvang

Locatie: Flevoland Kampen Zwolle
Duur: maximaal 28 dagen
Triade Vitree heeft crisisopvang voor jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, al dan niet met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen. Het gaat om jeugdigen in een problematische opvoedingssituatie waarbij de veiligheid in het geding is. Naast de jeugdige wordt het gehele sociale netwerk betrokken bij de zorgvorm.
Meer informatie?

24-uurs Crisisopvang

Ieder kind heeft recht op een veilige woonplek, waar verzorging, bescherming en begeleiding wordt geboden, zodanig dat hij/zij de kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen. Wanneer om welke reden dan ook ouders zelf, noch hun sociale netwerk, acuut niet in staat zijn om zelf voor een veilige woonplek te zorgen, is crisisopvang aan de orde. Van een crisissituatie is sprake als de situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor een of meerdere gezinsleden.

Inzet crisishulpverlening

De zorgvorm crisishulpverlening kan zowel mét als zonder verblijf op een locatie van Triade Vitree worden geboden. De basis van de crisishulpverlening is ambulante crisishulp. Daar waar de ambulante inzet onvoldoende is om de veiligheid van de jeugdige te waarborgen kan de jeugdige voor korte tijd op een crisisgroep van Triade Vitree opgenomen worden.

Doel

Centrale doelstelling is de opvoedingssituatie te stabiliseren om van daaruit met ouders en jeugdige samen te kunnen werken aan een gezamenlijk plan voor de oplossing van de problemen binnen het gezin.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!