Crisispleegzorg

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: maximaal 4 weken (indien nodig met 4 weken verlenging)
In een acute situatie moeten kinderen en jongeren soms direct in veiligheid worden gebracht, dat kan bij onze crisispleeggezinnen. Kinderen en jongeren ontvangen de zorg en aandacht die juist in zo’n crisissituatie nodig is. Een crisisplaatsing is erop gericht om uit te zoeken welke hulp het gezin nodig heeft, zodat een kind of jongere weer terug naar huis kan.
Soms lukt dit niet binnen de termijn. Dan wordt de periode van de plaatsing gebruikt om te onderzoeken wat de beste vervolgoplossing voor een kind of jongere is.
Als er meer tijd nodig is, kan een crisisplaatsing worden verlengd met nog eens 4 weken.
Meer informatie?

Complexe problemen

Kinderen en jongeren horen op te groeien bij hun eigen ouders. Als het in de thuissituatie niet goed gaat, zetten we allereerst alle mogelijke ambulante hulp in, om samen met ouders/opvoeders te werken aan een veilige opvoedsituatie.

Soms echter blijken de problemen zo complex dat het voor kinderen/jongeren thuis niet veilig genoeg is. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld in het gezin, bij ernstige psychische problemen en/of verslaving bij ouders. En soms zijn ouders onmachtig om een kind met complex gedrag de structuur, zorg en veiligheid te geven, die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen

Samen met ouders

Bij crisispleegzorg zetten wij ons in voor een goede samenwerking met eigen ouders van kinderen en jongeren. Onze crisispleegouders worden zorgvuldig voorbereid op het delen van ouderschap. Samen met ouders en betrokken professionals werken we, aan een zo goed mogelijke vorm van zorg en omgang voor kinderen en jongeren met hun ouders.

 

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!