Diagnostiek

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 2 weken - 3 maanden
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere.
Meer informatie over de onderzoeksmogelijkheden?

Vormen van diagnostisch onderzoek

Samen met ouders proberen we zicht te krijgen op wat wel en niet werkt in de opvoeding. Met het kind of de jongere gaan we in gesprek zodat ze zelf grip krijgen op hun eigen gedrag. Ze krijgen inzicht in hun sterke en minder sterke kanten.

Handelingsgerichte diagnostiek

Met handelingsgerichte diagnostiek wordt doelgericht onderzocht wat er van invloed kan zijn op het gedrag van het kind of jongere en wat nodig is voor verdere ontwikkeling. Dit gebeurt samen met gezin, school en eventuele betrokken hulpverlening.

Psychodiagnostisch onderzoek

We voeren een psychodiagnostisch onderzoek uit wanneer een jeugdige vastloopt in zijn/haar leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. We voeren dan onderzoeken uit op allerlei gebieden.

 • Intelligentie, het karakter, de sterke en zwakke kanten, de interesses en vaardigheden
 • Neuropsychologische functies, zoals concentratie en geheugen
 • Psychiatrische aandoening (ADHD of Autisme bijvoorbeeld)

Op basis van de uitkomsten geven we advies over een of meer behandelvormen.

Redenen voor aanmelding

Wanneer je aanloopt tegen onderstaande uitdagingen, kan dat reden zijn tot aanmelding

 • Mijn kind heeft regelmatig last van driftbuien, en wij weten niet hoe dit komt.
 • Waarom raakt mijn kind snel van slag als dingen anders lopen dan gepland?
 • Mijn kind lijkt risico’s onvoldoende in te schatten, ook als we die besproken hebben.
 • Mijn kind heeft moeite in het contact met andere kinderen.
 • Hoe kan ons kind zich beter concentreren op school?
 • Wat heeft ons kind nodig om te verwerken wat hij/zij heeft meegemaakt?
 • Hoe kunnen wij ons kind beter ondersteunen bij dingen die hij/zij lastig vindt?

Vragen vanuit het kind of de jongere

 • Hoe komt het dat ik me zo slecht kan concentreren op school?
 • Hoe moet ik mensen om me heen troosten wanneer ze verdrietig zijn?
 • Hoe kan ik beter omgaan met lastige situaties?

Voor wie

Voor kinderen en jongeren van 2 – 23 jaar waarbij onderzoek naar het hoe en waarom van gedrag nodig is.

Wat bieden wij

We plannen altijd eerst een gesprek in om de vragen van het kind en ouders voor het onderzoek goed in kaart te brengen. Vervolgens worden er verschillende vragenlijsten en testen samengesteld. Op die manier kunnen we in kaart brengen wie het kind is en wat hij of zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan:

 • Vragen over de ontwikkeling van baby tot nu
 • Observatie onderzoek in thuissituatie en/of op school
 • Vragenlijstafnames en interviews
 • Testafnames, zoals IQ (intelligentiebepaling) onderzoek en Neuropsychologische screening

Doel

 • Inzicht krijgen in het hoe en waarom van het gedrag van het kind of de jongere
 • Informatie over hoe het kind zo goed mogelijk ondersteund kan worden
 • Handvatten voor de beste aanpak in de thuissituatie, op school en in de vrije tijd
 • Ondersteuning bij het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Mogelijk een verwijzing voor behandeling

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!