Gezinshuis

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: Zolang als nodig is
Een gezinshuis lijkt zoveel mogelijk op een gewoon gezin. In een gezinshuis wonen en werken professionele opvoeders, dat zijn de gezinshuisouders. Zij maken deel uit van het hulpverleningsteam rondom een kind of jongere. Onze gezinshuisouders vangen naast hun eventuele eigen kinderen, gemiddeld twee tot zes kinderen op in hun gezinshuis. Ieder kind, iedere jongere krijgt aandacht en begeleiding op maat.
Meer informatie?

Meer zorg en begeleiding

Een gezinshuis is vaak passend voor kinderen en jongeren die meer zorg en begeleiding nodig hebben dan een gemiddeld pleeggezin kan bieden. Waar nodig kunnen we voor een kind of jongere specialistische hulp en/of behandeling inzetten. Ieder kind/jongere heeft een eigen hulpverleningsplan en programma (zoals school, huiswerk maken, hobby). Aan ieder gezinshuis is een vaste gedragsdeskundige en ambulant hulpverlener verbonden. In een gezinshuis wonen kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar, zolang als dat nodig is.

Aanpak

Als het in de thuissituatie niet goed gaat, zetten we allereerst alle mogelijke ambulante hulp in, om samen met ouders/opvoeders te werken aan een veilige opvoedsituatie.
Soms echter blijken de problemen zo complex dat het voor kinderen/jongeren thuis niet veilig genoeg is. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld in het gezin, bij ernstige psychische problemen en/of verslaving bij ouders. En soms zijn ouders onmachtig om een kind met complex gedrag de structuur, zorg en veiligheid te geven, die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Doel

De nadruk ligt op het zo thuis mogelijk opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. Waar mogelijk wordt toegewerkt naar het terug gaan naar de eigen ouders. Meestal groeien kinderen langdurig op in een gezinshuis en worden zij begeleid tot zelfstandigheid.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!