Gezinshulpverlening

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: Gemiddeld 6 tot 9 maanden
Wanneer in een gezin met kinderen sprake is van problemen op meer gebieden, kunnen we gezinshulpverlening inzetten. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychiatrische problemen en/of een (licht) verstandelijke beperking bij het kind of ouders. Of denk aan problemen op diverse gebieden bij ouders, kindermishandeling en verwaarlozing
Meer informatie?

Gedragsproblemen

Gezinshulpverlening zetten we in om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen en de opvoedvaardigheden bij ouders te vergroten. Ook zorgen we dat er een sociaal netwerk betrokken wordt bij het gezin om langdurige oplossingen te zeker te stellen.

Aanpak

De problemen in het gezin worden direct aangepakt, hiervoor bekijken we draagkracht-draaglast. Dat houdt in dat we kijken wat er allemaal op iemands pad komt en of diegene dat aankan.
De hulpverlener komt twee keer per week bij het gezin langs. De behandeling duurt gemiddeld 6 – 9 maanden.

Er wordt gebruik gemaakt van effectief bewezen interventies (opgenomen in NJI databank), zoals Gezin Centraal, Triple-P, Video Interactie Begeleiding (VIB) en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

Doel

Kinderen kunnen veilig thuis blijven wonen. De ouders weten hoe ze hun kinderen groot moeten brengen. Het gezin kan zelf nieuwe problemen oplossen en met hulp van het netwerk of met lichtere zorg verder.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!