Kinderbehandelcentrum

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: divers
Binnen de kinderbehandelcentra bevinden zich diverse dagbehandelingsgroepen voor kinderen tot en met 18 jaar. Zo zijn er observatiegroepen, EMB groepen, structuurgroepen en schoolvoorbereidende groepen. Kinderen werken hier aan behandeldoelen welke staan beschreven in een cliëntplan, geschreven door de gedragsdeskundige in samenwerking met de begeleiders en ouders.
Meer informatie?

Behandeling en begeleiding op maat

Kleine groepen
Ieder kind uniek
Ieder kind z’n eigen plan
Multidisciplinair
Gezin centraal

Binnen onze KBC’s kunnen kinderen zichzelf zijn, plezier maken, zich veilig voelen en zich ontwikkelingen in een veilige omgeving.

Doelen

De groep is één geheel, maar er wordt veel rekening gehouden met de individuele doelen van het kind. Een kind wordt op een speelse manier uitgedaagd om door activiteiten te werken aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Zelfredzaamheid
  • Spraak en taal
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal-/emotionele ontwikkeling
  • Sensorische ontwikkeling

We doen dit door activiteiten als snoezelen, buiten spelen, muziek maken, aan tafel werken en samen spelen

Op de behandelgroepen hebben de kinderen en jongeren een vaste dagstructuur. De activiteiten op een dag sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van een kind en zijn per groep verschillend. Geborgenheid, veiligheid en voorspelbaarheid staan binnen alle groepen voorop. Hierdoor is er voor elk kind ruimte om te ontwikkelen passend bij het eigen niveau.

Methode

Binnen de kinderbehandelcentra wordt gewerkt met de methodiek Gezin Centraal. Dit betekent dat de samenwerkingsrelatie met ouders een belangrijk onderdeel van de behandeling is. Daarnaast werken we met een multidisciplinair team bestaande uit de gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut.

Voor een plaatsing op een van de kinderbehandelcentra is een beschikking nodig vanuit de gemeente.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!