Extra hulp op school of kinderopvang

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: op maat
Vindt jouw kind het lastig om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten? Merk je thuis dat jullie zoon/dochter moeite heeft met de dagelijkse structuur? Laat een kind in de groep opvallend gedrag zien voor zijn/haar leeftijd? Onze extra hulp op school of kinderopvang van Oké op School (onderdeel van Triade Vitree) kan uitkomst bieden. Oké op School biedt individuele trajecten (voorheen Sterk in de Klas) voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
Meer informatie?

Extra hulp

Onze ervaren begeleiders Jeugdhulp werken samen met ouders en school aan een duurzame verandering van gedrag. Wij hebben specifieke kennis van gedrag en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, met name als het net even anders loopt in de sociaal-emotionele ontwikkeling op school of thuis. Oké op School en MEE werken daarnaast samen binnen ‘Sterke Start’ op de kinderopvang.

Sommige kinderen lopen tegen problemen op school of kinderopvang aan. De één heeft moeite met de concentratie, de ander met de omgang met andere kinderen. Er kan ook sprake zijn van onzekerheid, angst en hun gedragsproblemen in de klas. Deze kinderen hebben behoefte aan extra hulp op school. Triade Vitree biedt: Oké op school (en in de Kinderopvang). Het kind staat centraal, waardoor we hulp op maat kunnen geven.

Problemen op school of kinderopvang

Deze hulp is bedoeld voor kinderen in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs, cluster onderwijs en in de kinderopvang, met:

  • een sociale en/of emotionele ontwikkelingsvraag
  • een verstandelijke en/of fysieke beperking

Advies op maat

Ons doel is om een kind samen te ondersteunen, waardoor hij/zij zich oké voelt en (weer) mee kan doen thuis, in de kinderopvang en later op school.

We hebben persoonlijk contact. Eén van onze ervaren Begeleiders Jeugdhulp komt langs op de groep van het kinderdagverblijf en/of bij het gezin thuis. We denken en kijken mee. In gesprek met ouders en pedagogische professionals nemen we de tijd om de ontwikkeling en het gedrag van het kind in beeld te krijgen. Aanvullend verzorgen we een gedragsobservatie. Samen werken we aan een passende aanpak. We bekijken op welke manier je als ouder en/of professional de gewenste verandering kunt stimuleren en ondersteunen.

We geven advies op maat. In ons advies delen we met ouders en de pedagogische professionals in de kinderopvang welke aanpak passend is bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en zijn/haar omgeving.

Professional

Op een groot aantal onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven is een professional van Triade Vitree aanwezig. Samen met ouders, leerkrachten of begeleiders werken we op vaste tijden aan de sociale en emotionele vaardigheden van het kind.

Voorbeelden hiervan zijn:
Met het kind: oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen.
Met het gezin: het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent.
De docent: adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas.

Ons motto is één kind, één plan, thuis en op school. Met dit motto en deze hulp passen we hulp op maat toe.

Doel

Kinderen gaan weer met plezier naar school en/of de kinderopvang. Door de extra hulp op school is de kans op uitval verminderd.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!