Trainingen voortgezet onderwijs

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 8-10 bijeenkomsten
Oké op School werkt in een korte tijd aan gedragsverandering. Dit doen wij door leerlingen competenties en vaardigheden te leren. We zorgen voor verandering van gedrag op het gebied van omgaan met emoties, weerbaarheid, sociale en schoolse vaardigheden.
Meer informatie?

Oké op school

Oké-op-school verzorgt trainingen voor kinderen die tegen problemen aanlopen op het voortgezet onderwijs. Deze trainingen zijn gericht op jongeren die bijvoorbeeld faalangst hebben, zich moeilijk kunnen concentreren of het lastig vinden om met andere jongeren om te gaan.

Gedragsaspecten

Met het aanbod van Triade Vitree is het de bedoeling dat de leerling meer zelfvertrouwen krijgt en minder vertraging op school oploopt. Ons aanbod op het voortgezet onderwijs is gericht op 5 gedragsaspecten waaraan kan worden gewerkt. Deze aspecten zijn:

 • emotionele stabiliteit
 • grensoverschrijdend gedrag
 • aandachtsproblemen
 • teruggetrokken gedrag
 • hoe om te gaan met anderen

Verschillende trainingen

 • Sociale vaardigheidstraining: deze training is voor leerlingen die vaardiger willen worden in de omgang met andere mensen, zodat dit gemakkelijker gaat
 • Faalangstreductietraining: voor leerlingen die willen begrijpen wat faalangst is. Daarnaast leren ze technieken aan om faalangst te verminderen
 • Rots en water: voor leerlingen die sociale vaardigheden op een actieve manier willen leren
 • Pink Perfect: voor meiden die willen werken aan hun zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Omgaan met boosheid (onder constructie)
 • Problemen oplossen

Doelen

Aan de trainingen hangen een aantal doelen, waardoor de leerling groeit. Deze doelen zijn:

 • minder vertraging in de schoolloopbaan
 • afname van het aantal thuiszitters
 • stijging van het welbevinden van de leerling
 • toename van positief gedrag in de school
 • minder leerlingen richting special onderwijs
 • behalen van een startkwalificatie in het voortgezet onderwijs

Naast trainingen, voorlichtingslessen en specifieke wensen binnen de school, legt de trainer verbindingen met thuis en de klas, zodat het hele plaatje inzichtelijk wordt. Op al deze manieren wordt geprobeerd de problemen van kinderen op het voortgezet onderwijs te verminderen.

Informatie & Aanmelden

Op zoek naar Oké op school voor primair onderwijs? Ook dat is onderdeel van ons totaalaanbod.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!