Onderwijszorg

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 2 -5 maanden
Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig op school, zodat zij daar kunnen blijven. Bij onderwijszorg van Triade Vitree wordt kennis en expertise vanuit de jeugdhulp met onderwijsjeugdhulp-arrangementen ingezet. Dat gebeurt op de eigen vertrouwde omgeving van jeugd en ouders. De hulp is bedoeld voor die kinderen en jongeren op school met problemen rondom gedrag en/of werkhouding. Deze kinderen dreigen uit te vallen op school.
Meer informatie?

Aanpak extra hulp op school

Bij onze onderwijszorg komt de ambulant hulpverlener in de school of de kinderopvanglocatie. Als het gewenst is, kan de hulpverlener ook in het gezin komen. Ouders, pedagogisch medewerkers of leerkrachten worden in dit zorgproces betrokken zodat zij kunnen helpen het geleerde gedrag toe te passen.

Voor wie

Onderwijszorg is bedoeld voor kinderen en jongeren op school met gedrags- en werkhoudingproblemen (2 – 18 jaar)

Duur: 2 – 5 maanden

Resultaat

Kinderen laten door de extra hulp op school meer positief gedrag zien, waardoor ze hun talenten kunnen benutten en beter in staat zijn hun eigen gedrag te reguleren. De kinderen kunnen hun opleiding op school vervolgen. Hierdoor ronden ze hun opleiding op het leerniveau dat bij hen past, af met een startkwalificatie. Ouders en school hebben inzicht in de (on)mogelijkheden van het kind en kunnen de geleerde vaardigheden vasthouden. Het lukt door de onderwijszorg vaker om kinderen binnen het regulier onderwijs (i.p.v. doorstroom naar speciaal onderwijs) een diploma te laten behalen.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!