Pleegzorg

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: Kortdurend (crisis/overbrugging) of langdurig (tot volwassenheid)
Pleegzorg is bedoeld voor kinderen en jongeren die in zo’n complexe situatie zitten, dat zij niet meer veilig thuis kunnen wonen. Triade Vitree biedt verschillende soorten pleegzorg.
Meer informatie?

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan

Kinderen en jongeren groeien in principe op bij hun eigen ouders. Als het in de thuissituatie niet goed gaat, zetten we ambulante hulp in. Samen met ouders/opvoeders werken we aan een veilige opvoedsituatie. Soms zijn de problemen zo complex dat het voor kinderen/jongeren thuis niet veilig genoeg is. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld in het gezin, bij ernstige psychische problemen en/of verslaving bij ouders.

Ook komt het voor dat ouders zich machteloos voelen om een kind met complex gedrag de structuur, zorg en veiligheid te geven, die het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Als thuis wonen (tijdelijk) niet kan, verdient ieder kind een zo thuis mogelijke vorm van opvang. We hebben dat het liefst dichtbij familie, vrienden en het eigen sociale netwerk.

Netwerkpleegzorg

Als een kind korte of langere tijd niet thuis kan wonen, is opvang in een gezin de meest wenselijke vorm. Dit doen we bij voorkeur in het eigen netwerk van het kind. Denk hierbij aan familie, kennissen of bijvoorbeeld bij een gezin van iemand uit de klas. We noemen dit netwerkpleegzorg.
Aanmelders kunnen met jou zoeken of er iemand in je netwerk is die deze rol (tijdelijk) op zich wil nemen. Wij kunnen beoordelen of deze situatie aan de voorwaarden van pleegzorg voldoet.  Bij een positieve screening bieden we de netwerkpleegouders begeleiding.

Kortdurende pleegzorg

Kortdurende pleegzorg wordt gebruikt voor kinderen en jongeren waarbij, na een crisisplaatsing, meer tijd nodig is voor ouders om de opvoedsituatie weer op de rit te krijgen. Of als er nog geen goed vervolgplan ligt.

Kortdurende pleegzorg kan ook ingezet worden voor een kind dat bijvoorbeeld wacht op een plekje in een gezinshuis of op plek om begeleid te wonen. Pleegouders met een ‘kortdurend aanbod’ zijn er op ingesteld dat zij een kind of jongere opvangen zo lang nodig is. Kortdurende pleegzorg duurt maximaal een jaar.

Langdurende pleegzorg

Als alle opties om thuis op te groeien zijn onderzocht en niet mogelijk blijken, kunnen kinderen opgroeien in een pleeggezin. Hoelang ‘langdurig’ is, hangt af van iedere specifieke situatie van ouder en kind.

Onze pleegouders worden vooraf voorbereid op het omgaan met onverwachte situaties en het ‘tijdelijke’ aspect van pleegzorg. Desalniettemin groeien veel kinderen/jongeren op tot volwassenheid bij pleegouders en gaan zij, als ze daar aan toe zijn, op een natuurlijke manier ‘het huis uit’.
Langdurige pleegzorg is mogelijk tot de jongere zelfstandig kan wonen

Deeltijd pleegzorg

Opvang in een deeltijd pleeggezin (bijvoorbeeld een weekend- of vakantiepleeggezin) kan, voor zowel kinderen als ouders, een manier zijn om op adem te komen.
Kinderen kunnen in een deeltijd pleeggezin andere aandacht krijgen dan ouders soms kunnen bieden. Overbelaste ouders kunnen in zo’n weekend even opladen en zien er daarna vaak weer naar uit dat hun kind thuis komt. Dit komt de relatie van kinderen en ouders ten goede.
Af en toe een weekend, een weekje tijdens schoolvakanties of juist een aantal dagen per week.

Soms kan deelpleegzorg net dat extraatje bieden, waardoor voorkomen wordt dat gezinnen overlopen en de opvoedsituatie ernstig onder druk komt te staan. Ook voor kinderen die op een behandelgroep of in een gezinshuis wonen kan een weekendpleeggezin een plek zijn om er even tussenuit te zijn en het eigen sociale netwerk uit te breiden.
Afhankelijk van de vraag kan de frequentie en duur variëren van bijvoorbeeld een of twee weekends per maand, tot een weekje in de schoolvakanties of een paar dagen per week.

Heb je voor een kind of jongere een vraag die past binnen een vorm van deeltijdpleegzorg?
Neem dan vooral contact met ons op, we denken graag met je mee en kunnen in specifieke gevallen op maat zoeken naar een passende match met een pleeggezin.

Samen met ouders

Bij alle ‘zo thuis mogelijke vormen van opvang’ zetten wij ons in voor een goede samenwerking met eigen ouders van kinderen en jongeren. Onze pleegouders en gezinshuisouders worden zorgvuldig voorbereid op het delen van ouderschap. Samen met ouders en betrokken professionals werken we, aan een zo goed mogelijke vorm van zorg en omgang voor kinderen en jongeren met hun ouders.

Zo thuis mogelijke opvang

Ieder kind is uniek, iedere situatie is anders. Het vinden van de best passende opvang voor kinderen en jongeren vraagt daarom om samenwerking en maatwerk.
Zoek je zo thuis mogelijke opvang voor een kind of jongere, dan denken we graag met je mee over de mogelijkheden.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!