Ondersteuning van het gezin - Volledig pakket thuis

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 6 tot 9 maanden
Voor ouders en jongeren die een beroep doen op hulp en waarbij er sprake is dat het kind of de jongere mogelijk een andere woonplek nodig heeft, biedt Triade Vitree Volledig Pakket Thuis (VPT).
Meer informatie?

Wat is Volledig pakket thuis

VPT ondersteuning houdt in dat een hulpverlener uitzoekt wat de aanpak is die bij de gezinssituatie past. Dat doet de hulpverlener door samen met het gezin te bekijken wat de problemen zijn en wat er goed gaat. Op basis daarvan kiezen we samen hoe de ondersteuning eruit gaat zien.

Hoe werkt het?

Voor welk ondersteuningspakket we ook kiezen, we evalueren altijd elke drie maanden hoe het gaat en of de doelen nog kloppen. Als daaruit blijkt dat VPT niet meer nodig is, schakelen we over naar een lichtere vorm van hulpverlening of gaat het gezin op eigen kracht verder.

De aanpak

De ondersteuning bestaat uit verschillende vormen van hulp afhankelijk van de gezinssituatie. Als het veilig kan, blijft de jongere thuis wonen. Dan zorgen we wel dat hij/zij in noodgevallen altijd ergens terecht kan. Soms is (tijdelijk) ergens anders wonen of behandeling nodig. We kijken naar wat het gezin kan doen om elkaar te blijven zien en te helpen. Ook kijken we of familie en vrienden kunnen ondersteunen.

Verwijzing

Voor Volledig Pakket Thuis is een verwijzing nodig van bijvoorbeeld een wijkteam of de huisarts.
VPT wordt geboden op een indicatie met verblijf, dit is een indicatie om in een jeugdhulpinstelling te wonen. VPT wordt zoveel mogelijk thuis ingezet.

Doel

Het doel is dat de kinderen zo ‘thuis mogelijk’ wonen en dat het gezin een veilige plek is waar iedereen positief contact met elkaar heeft. Uithuisplaatsing proberen we te voorkomen. Gezinsleden worden na behandeling of uithuisplaatsing terug naar het gezin begeleid.

We zetten in op een positieve ontwikkeling bij de jongere of het kind en gaan voor minder gedragsproblemen. We zorgen dat ouders een zo groot mogelijke rol hebben bij het opgroeien en opvoeden van de kinderen. Ouders weten na onze behandeling hoe ze om kunnen gaan met de problemen in de opvoeding en hebben grip op gedrag.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!