Wonen in een behandelgroep

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 26-78 weken
In een behandelgroep bieden we 24-uurs behandeling voor kinderen en jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking in combinatie met complexe gedragsproblemen. De behandeling is thuis niet mogelijk. Het kind of de jongere kan niet in een pleeggezin wonen.
Meer informatie?

(Intensieve) behandelgroep

Triade Vitree biedt verschillende 24-uurs behandelvormen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Aanpak

Vanuit een duidelijke structuur en veiligheid wordt het kind/de jongere op een locatie van Triade Vitree begeleid aan de hand van een individueel behandelplan. Dit is afgestemd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke leerdoelen van het kind/de jongere.

Samen met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers werken we stap voor stap toe naar een duurzame terugkeer naar huis en/of lichtere vorm van begeleiding. Tijdens de behandeling gaat het kind/de jongere naar school, stage of werk.

Doel

Het kind/de jongere kan terug naar huis of kan verder met een lichtere vorm van behandeling of begeleiding.

Informatie & Aanmelden

Voor Flevoland: bel 088 32 32 133 of mail naar info@jeugdcentraalflevoland.nl
Voor Overijssel: bel 088 32 32 111 of stuur een bericht

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!