Zelfstandig leren worden: Woonstart

Locatie: Dronten
Duur: Eén jaar
Woonstart is voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die op dat moment niet zelfstandig kunnen wonen. In deze woonvorm in Dronten leren zij wonen, leren en werken. Dit betekent dat ze onderwijs volgen en/of een betaalde baan krijgen en dit houden. Ze stappen met hulp van Triade Vitree in de woningmarkt. Ook helpen we met een eigen sociaal netwerk. Het doel is zelfstandig worden en een toekomst opbouwen.
Meer informatie?

Woonstart

De jongere wordt dagelijks begeleid door een eigen coach, dit is een professional van Triade Vitree. Samen met de coach wordt een persoonlijk begeleidingsplan met leerdoelen opgesteld. Elke jongere heeft een eigen kamer in een huis in Dronten dat wordt gedeeld met andere jongeren. De huur betaalt de jongere zelf. De huisvesting wordt geregeld door woningcorporatie OFW.

In Dronten is er plek voor maximaal 9 jongeren, het tiende bed is een noodbed. Een jongere woont een jaar bij Woonstart met een eventuele uitloop van een tweede jaar.

Voor wie

Woonstart is voor jongeren die:

  • In vergelijking met hun leeftijdsgenoten (nog) niet in staat zijn om zelfstandig en zelfredzaam te functioneren
  • Gemotiveerd en aanspreekbaar zijn
  • Uitstromen uit de jeugdzorg, of geen gespecialiseerde jeugdzorg nodig hebben, maar nog niet geheel op eigen benen kunnen staan.

We hebben een aantal voorwaarden voor jongeren die willen meedoen:

  • De jongere heeft genoeg inkomen voor eigen levensonderhoud zoals eten, huur, verzekeringen et cetera. Dagbesteding is een verplichting;
  • De jongere moet al redelijk zelfstandig zijn, omdat de begeleiding beperkt is.
  • Om in te schatten of de jongere past in deze woonvorm vindt er vooraf een matchgesprek en een teamanalyse plaats. Hierna wordt besloten of deelname mogelijk is.

Jongeren die (tijdelijk) niet aan Woonstart kunnen meedoen, zijn jongeren met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of een behandelingstraject.

Resultaat

De jongere heeft een zelfstandig leven ontwikkeld. Hij of zij is ingestroomd in de woningmarkt, heeft een betaalde baan, een startkwalificatie of volgt onderwijs en beschikt over een eigen, positief sociaal netwerk.

Aanmelden en Intake

Samen met de gids van de wijknetwerken in gemeente Dronten, kan een jongere zich aanmelden. Daarna vindt een screening plaats. De gids vult samen met de jongere een aanmeldformulier in en stuurt dit naar Triade Vitree. Na de ontvangstbevestiging volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Tijdens het matchgesprek wordt er onderzocht of de jongere in aanmerking kan komen voor Woonstart. Als dit het geval is worden er afspraken gemaakt over de start(datum). Jongeren met een beschikking vanuit de WLZ worden in principe niet gehuisvest bij Woonstart (tenzij dit gezamenlijk is overeengekomen).

In Dronten is er plek voor maximaal 9 jongeren, het tiende bed is een noodbed.

 

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!