Missie, visie en kernwaarden

De kern van ons handelen is het versterken en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en eigen kracht. Ieder mens en iedere situatie is daarbij uniek. Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis van ons werk: samen zoeken we naar nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

Onze missie

‘Er samen voor zorgen dat onze cliënten naar vermogen zoveel mogelijk zelf vormgeven aan hun leven’. Dáár gaan we voor bij Triade Vitree. Onze opdracht is om ieder die dat nodig heeft, hiervoor de benodigde tools aan te reiken en/of professionele ondersteuning op maat te bieden. Door slim samen te werken en originele oplossingen te bedenken, maken we persoonlijke én doelmatige zorg mogelijk.

Onze visie

Ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor de behoefte aan zorg of ondersteuning. Dáár goed op inspelen is uitdagend en complex, zeker in een tijdperk waarin doelmatige zorg vooropstaat. Tegelijkertijd ligt daar de sleutel voor succes. Je echt kunnen verplaatsen in de cliënt is de bron voor verandering. Wij zien de wensen en behoeften van onze cliënten als bron van inspiratie om tot nieuwe ideeën te komen.

Onze rol

We geloven in teamwork, intern en extern. Wat we doen, doen we samen met het kind, de jongere of de volwassene, maar ook met de familie en omgeving. Vanuit onze passie voor ons werk nemen we graag het voortouw en kijken we niet alleen naar de individuele zorgbehoefte van onze cliënten. We gaan voorop in de uitdaging om samen te bouwen aan een nieuw en beter zorglandschap in onze regio’s.

Onze essentie

Bij Triade Vitree geloven we in de eigen kracht van cliënten. We willen die aanspreken en versterken. Alleen door écht naar hen en hun directe omgeving te luisteren, kunnen we passende ideeën en oplossingen op maat aanreiken. We willen onze cliënten inspireren en uitdagen om vooral ook zelf initiatieven te nemen en in beweging te komen. Zo groeit hun zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn een concrete leidraad voor ons dagelijks handelen. Ze leggen de basis voor verbinding intern en extern met al onze externe relaties.

Speels

“We zijn oplossingsgericht”

We zijn nieuwsgierig. Als lerende organisatie stimuleren we elkaar om tot originele en slimme oplossingen te komen. We zijn open minded, durven buiten de lijntjes te kleuren en nieuwe wegen in te slaan. Ook als het even niet vanzelf gaat. Vanuit onze expertise en stevige kennisbasis ontwikkelen we vernieuwende en praktisch toepasbare zorg.

Dapper

“We zijn doelgericht”

We zijn ambitieus en gaan voor een positieve impact. Door lef te tonen en dingen anders te doen, maken we met elkaar het onmogelijke mogelijk. We gaan gefocust te werk. We combineren een persoonlijke benadering met een doelmatige aanpak, omdat dat uiteindelijk het beste werkt. We zijn resultaatgericht. Vanuit onze ‘successen’ ontstaat positieve energie. Onze passie werkt daarbij aanstekelijk, intern én extern.

Vertrouwen

“We zijn verbonden met elkaar”

We geloven in de kracht van het collectief en sturen proactief op samenwerking, intern en extern. Door echt contact te maken en elkaars kwaliteiten te waarderen, gaan we duurzame verbindingen met elkaar aan en komen we tot betere prestaties. Van nature zijn we geïnteresseerd in wat mensen drijft en welke trends en ontwikkelingen er zijn binnen ons vakgebied en in onze omgeving.

Eerlijk

“We zijn oprecht”

We luisteren vanuit oprechte aandacht naar de ander. Alleen zo sluiten we optimaal aan bij persoonlijke wensen en behoeften. Door ons hart met ons hoofd te verbinden, houden we de zorg menselijk én doelmatig. We zijn helder in wat we voor onze cliënten kunnen betekenen. Ook als daar grenzen aan zijn.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!