Triade Vitree
Henk Raad van Toezicht

wijziging Raad van toezicht

Eerder dit jaar heeft Rob van Wuijtswinkel aangegeven met ingang van 1 januari 2023 zijn lidmaatschap van onze raad te beƫindigen. Tot dat moment is hij is onder andere betrokken als voorzitter van de auditcommissie bij de afronding van de jaarrekening 2021 en de totstandkoming van de meerjarenhervormingsagenda. Met zijn vertrek wordt tevens invulling gegeven aan het streven van de RvT om zijn omvang terug te brengen.

Kort daarna heeft Peter Tiebout – voorzitter RvT – aangegeven zijn functie te beĆ«indigen, eveneens per 1 januari 2023. De afgelopen periode is intensief geweest. Met de benoeming van Henk Reimert als voorzitter RvT per 1 januari 2023 en de oplevering van de hervormingsagenda ontstaat ruimte voor Peter Tiebout om andere prioriteiten te stellen.

De RvT beraadt zich in het eerste kwartaal 2023 op zijn kwalitatieve samenstelling en mogelijk gewenste aanvulling. Wij danken Rob van Wuijtswinkel en Peter Tiebout voor hun langjarige inzet en inspanningen voor Triade Vitree.Henk Raad van Toezicht
Henk Reimert

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!