Jeugdhulp Triade Vitree
herstelplan jeugd

Triade Vitree biedt herstelplan aan gemeenteraden aan

Jeugdzorg gaat ons aan het hart
Vandaag hebben we het herstelplan jeugd aangeboden aan de gemeenteraden van de Flevolandse gemeenten. Wat dit voor uw kind/verwant betekent en waarom dit herstelplan tot stand is gekomen lichten we in dit bericht verder toe. Daarbij willen we nadrukkelijk vermelden dat in alle plannen de zorg voor uw kind/verwant ons hoofddoel is. We bouwen aan herstel juist zodat we het belangrijke werk kunnen blijven doen voor de kinderen en jongeren die het nodig hebben.

Wat er aan vooraf ging

Het gaat niet goed met de jeugdzorg in Nederland. Gemeenten hebben te maken met tekorten voor deze sector, dat geldt ook voor Flevoland. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoering van onze jeugdhulp. Wij zijn al langere tijd met de Flevolandse gemeenten in gesprek over de uitholling van de jeugdzorg. Vorig jaar schreven we daarom een brandbrief naar alle gemeenten in Flevoland over de schrijnende situatie in de jeugdzorg.

Naar aanleiding van onze brandbrief is – door gemeenten samen met Triade Vitree – een onderzoeksrapport opgesteld. Hierin wordt het probleem geanalyseerd en worden verbeteringen voor Triade Vitree, de Aankoopcentrale en de Flevolandse gemeenten voorgelegd. Op basis van de aanbevelingen in dit rapport zijn alle betrokkenen aan de slag gegaan met herstelplannen.

Waarom een herstelplan?
Triade Vitree heeft heel veel ervaring in de complexe jeugdzorg. Het is voor heel Flevoland belangrijk dat wij deze zorg ook straks nog kunnen leveren. Met name de tarieven voor jeugdverblijf waren niet kostendekkend. Voor 2023 hebben we inmiddels afstemming over kostendekkende tarieven. Deze zijn in lijn met de tarieven die gehanteerd worden in aanpalende regio’s. Dit neemt niet weg dat we nog wel een achterstand moeten wegwerken. Dit kunnen we alleen doen als de gemeenten bereid zijn ons daarbij te helpen. Daarnaast moet Triade Vitree ook zelf aan de slag. Deze punten staan beschreven in ons herstelplan.

Met welke verbeteringen moeten we aan de slag?
In het herstelplan noemen we onder andere de volgende verbeterpunten:

  • Naar een beter elektronisch cliëntdossier
    Tot nu toe hadden we te weinig zicht op alle behandelingen en declaraties. Sturen we voor alles wat we doen, wel een rekening? Een beter functionerend elektronisch cliëntdossier (ECD) moet daarbij helpen. De eerste belangrijke stappen hebben we al gezet.
  • Verbeteringen in ICT, werkprocessen en bedrijfsvoering
    Hoe kunnen we ons werk nog slimmer doen? We nemen de manieren van hoe we werken onder de loep en zorgen dat de computersystemen ons nog beter helpen bij ons werk.
  • Gezamenlijke visie op jeugdzorg
    Om ergens samen aan te werken, is het belangrijk om helder te hebben wat je samen wilt bereiken. Daarom werken we graag met de gemeenten aan een bestuurlijke visie op jeugdzorg. Met onze inhoudelijke kennis van de jeugdzorg kunnen we daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!