Intensieve gezinsbehandeling voor baby en/of het jonge kind

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: 9 tot 18 maanden
Als aanstaande ouders of ouders met een baby of jong kind problemen hebben op meerdere gebieden kunnen we intensieve gezinsbehandeling inzetten. We komen dan thuis helpen, omdat deze problemen ervoor zorgen dat de ouders moeite hebben om de opvoedtaken uit te voeren. IOG Jonge kind is een gespecialiseerde intensieve ambulante vorm van hulpverlening.
Meer informatie?

Versterken van krachten

De hulp van IOG Jonge kind is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk. De hulp is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin. Het uitgangspunt van de behandeling is de schemagerichte benadering, die zich richt op ouders en kind.

Infant Mental Health

In de behandeling is het Infant Mental Health gedachtegoed verweven. Het is gericht op de interactie tussen ouder en kind. We gebruiken hierbij methodieken als ‘video interactiebegeleiding – gehechtheid’. Met behulp van intensieve huisbezoeken wordt er stapsgewijs gewerkt aan het vergroten en/of aanleren van opvoedtaken.

Doel

Er is een veilig en stabiel opvoedklimaat gecreëerd. De opvoedvaardigheden en draagkracht van ouders zijn vergroot. Ouders zijn in staat een veilige hechting vorm te geven, door sensitief te zijn voor de signalen van hun kind en in staat om responsief te reageren.

Er is een veilige, stimulerende omgeving gecreëerd waarin het kindje tot maximale ontplooiing kan komen. De zorg voor het kind is goed vormgegeven om zodanig goed aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften.

De competenties van ouders zijn vergroot, de eigen kracht van het gezin is gestimuleerd, zodat zij (daar waar mogelijk is) zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!