Therapie

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: divers
Triade Vitree biedt verschillende vormen van therapie voor kinderen. Of er nou veel ruzies zijn, problemen met hechting of als kinderen lastig ergens over kunnen praten, we helpen graag verder. Hieronder een greep uit onze therapieën. Past jouw hulpvraag hier niet helemaal tussen? Neem gerust contact met ons op.
Meer informatie?

De therapievormen

Er zijn diverse vormen van therapie die wij aanbieden:

Systeemtherapie

Voor gezinnen die steeds terugkerende ruzies of problemen hebben en bereid zijn om met elkaar te onderzoeken wat de onderliggende patronen zijn.  Bij systeemtherapie worden de krachten gebundeld, alle betrokkenen doen mee. Hierdoor verloopt het herstel sneller.

Speltherapie

Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Lees hier meer over speltherapie.

Psychomotorische therapie (PMT)

Voor kinderen en jongeren die niet makkelijk praten over de dingen die ze moeilijk, lastig of eng vinden. Het is een ervaringsgerichte therapievorm, doen staat voorop. Er wordt gewerkt met vormen van sport, spel en dans. Lees hier meer: een versie voor jongeren en ouders, een versie voor verwijzers.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Voor kinderen en jongeren die last hebben van traumatische herinneringen, zoals pesterijen, misbruik of mishandeling. Door middel van licht en/of geluid wordt het verwerkingssysteem in de hersenen geactiveerd. Hierdoor worden nare gebeurtenissen verwerkt.

Cognitieve gedragstherapie

Voor kinderen en jongeren met onder meer agressiviteit en woede-uitbarstingen, angsten, fobieën, paniekstoornissen, depressieve stoornis, gedragsstoornis, opzettelijke zelfbeschadiging.
Er wordt nieuw ‘helpend’ gedrag aangeleerd.

Schematherapie

Schematherapie kan worden ingezet als iemand last heeft van hardnekkige negatieve patronen in zijn of haar leven. De therapie doorbreekt patronen door in te gaan op iemands persoonlijke ervaringen en door te oefenen met nieuw gedrag en andere gedachten. Door het doorbreken van deze patronen kan iemand de meest gezonde versie van zichzelf zijn.

Video Interactie Begeleiding (VIB) – Gehechtheid

Een intensieve vorm van video interactie begeleiding voor ouders die vragen hebben m.b.t. de hechtingsontwikkeling van hun kind. Aan de hand van beelden leren ouders om gerichter te kijken en aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Het kind kan zich beter ontwikkelen, voelt zich veilig en durft zich toe te vertrouwen aan de ouder en kan hulp vragen en troost zoeken. Lees hier meer over Video Interactie Begeleiding.

Voor wie

De therapiesoorten zijn inzetbaar voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.  De duur van de inzet is afhankelijk van de soort therapie.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!