Gehandicaptenzorg GGZ Jeugdhulp

Kwaliteitsrapport 2021: Goede dingen goed doen

“Ik leer binnen de dagbesteding werken met een kassa, ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren”, zegt Marleen, een van onze cliënten, in het Kwaliteitsrapport 2021. Dit jaar organiseerden we voor het eerst een bijeenkomst voor cliënten en verwanten, om de ervaringen over onze geleverde zorg in de Wlz expliciet op te halen. Met elkaar gingen we het gesprek aan; wat gaat goed, en wat is belangrijk voor het komend jaar. Aan de hand van de bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg brengen we hiermee de kwaliteit van zorg, maar ook zeker de organisatie, in beeld.

We deden het samen

‘Het is ons gelukt, de zorg kon doorgaan’, zegt voorzitter raad van bestuur Paul van der Linden in het voorwoord. Hij verwijst naar een jaar dat opnieuw werd gedomineerd door corona. Hij is super trots op alle medewerkers. ‘Iedereen heeft de schouders eronder gezet, we deden het samen’.

Zorginhoudelijk waren er mooie ontwikkelingen, zoals onze nieuwbouw, de inzet van nieuwe zorgtechnologie en het project ‘Kwaliteit op de agenda’. Een aantal zaken kunnen beter en zijn aandachtspunt voor dit jaar; zoals het analyseren en leren van incidenten, het borgen van de medezeggenschapsvormen en de bekendheid van teamvisitaties. Werkplezier is een van de thema’s dat door alles verweven wordt. ‘We willen onze mensen, met zoveel passie voor hun werk, beter faciliteren en ondersteunen’, aldus Paul. ‘Het gaat om elkaar horen, zien en waarderen – aandacht voor elkaar hebben. Daar zet ik mij graag voor in!’.

Lerende organisatie

Zowel de centrale cliëntenraadraad, de ondernemingsraad als de raad van toezicht schreven een reflectieverslag; met hun ervaringen over 2021. ‘We merken dat Triade Vitree een organisatie is die wil leren, zowel van elkaar als van cliënten, een goede basis om goede dingen goed te doen’, zegt Heleen Jumelet van de raad van toezicht in haar verslag.

Bekijk hieronder de digitale versie van het Kwaliteitsrapport 2021.


Kwaliteitsrapport 2021 Triade Vitree (1)

Wil je het Kwaliteitsrapport van 2020 of 2019 inzien? Of ben je benieuwd naar andere publicaties van Triade Vitree?

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!