Medezeggenschap

De besluiten van Triade Vitree hebben invloed op het leven van cliënten. Daarom kunnen zij hierover meedenken en meepraten. Dit gebeurt onder meer in cliëntenraden. Voor cliënten die zelf hun mening niet kunnen geven, kunnen verwanten de belangen behartigen in de raad. De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Jeugdwet.

Cliëntenraden

Triade Vitree heeft cliëntenraden op verschillende niveaus in de organisatie. In een cliëntenraad brengen cliënten en hun familieleden advies uit over het beleid van Triade Vitree. Er is een centrale cliëntenraad en er zijn lokale raden die verschillende onderwerpen bespreken.

Cliëntoverleg

Daar waar cliënten samen wonen, werken of op een andere manier gezamenlijke belangen hebben, voeren we cliëntenoverleg. Cliënten bepalen zelf waarover ze in dit overleg praten. Vaak gaat het om dagelijkse dingen en afspraken die op een locatie gelden. Dankzij het overleg hebben cliënten invloed op hun dagelijks leven. Daarnaast geeft het begeleiders inzicht in de wensen van hun cliënten.

Ondersteuning en advies

Onze coördinator Medezeggenschap ondersteunt cliënten en familieleden op het gebied van medezeggenschap. Advies of ondersteuning nodig? Bel 088 323 21 30 en vraag naar de coördinator Medezeggenschap.

Cliëntoverleg

Daar waar cliënten en jongeren samen wonen, werken of op andere manier gezamenlijke belangen hebben, wordt er cliëntenoverleg gevoerd. Cliënten bepalen zelf waarover ze in dit overleg praten. Vaak gaat het om dagelijkse dingen en afspraken die op een locatie gelden. Het is heel belangrijk dat de stem van cliënten telt en dat zij invloed hebben op hun dagelijks leven. Daarnaast geeft het cliëntoverleg begeleiders inzicht in de wensen van hun cliënten.

Ondersteuning en advies mogelijk

We hebben een coördinator Medezeggenschap in huis om cliënten en familieleden te ondersteunen op het gebied van medezeggenschap. Wil je advies of ondersteuning? Bel: 088 323 21 30 en vraag naar de coördinator Medezeggenschap.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!