Onze expertise

Samen kijken we naar de vragen en of behoeftes op het gebied van behandeling, zorg en ondersteuning als het gaat om gehandicaptenzorg, jeugdhulp en GGZ. Je kunt bij ons terecht voor onderzoek & diagnostiek, advisering, begeleiding, behandeling en preventie.

Triade Vitree is er voor vele doelgroepen. Van gezinnen met een complexe problematiek en kinderen die in de knel komen bij een scheiding tot en met mensen met een lichte of meervoudige verstandelijke beperking. We zetten onze expertise graag voor hen in en houden rekening met hun vragen en behoeftes bij behandeling, zorg en ondersteuning.

Bij Triade Vitree zijn we thuis in het volgende:

 • onderzoek en diagnostiek
 • advisering
 • begeleiding
 • behandeling
 • preventie

Een groot team aan experts binnen verschillende disciplines en specialismen maakt daarbij gebruik van wetenschappelijk beproefde methodieken. De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra VOBC heeft Triade Vitree het Keurmerk ‘OBC in perspectief‘ toegekend.

Methodieken en behandelmodellen

Triade Vitree werkt met wetenschappelijk bewezen methodieken zoals BOL/EIM, Gezin Centraal, Triple C, Model Rehabilitatie & Herstel en Vlaskamp. Voor onze jeugdhulp werken wij vanuit de Schemagerichte Benadering. Alle methodieken versterken de eigen kracht en regie van cliënten.

Onze expertisecentra

We beschikken over twee expertisecentra: één voor Jeugd en één voor Volwassenen. Binnen deze centra werken verschillende disciplines en specialisten nauw samen in multidisciplinaire teams. Deze teams bestaan onder meer uit:

 • gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen)
 • GZ-psychologen
 • vaktherapeuten, waaronder een speltherapeut, psychomotorisch therapeut, beeldend therapeut en muziektherapeut
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • fysiotherapeuten
 • AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
 • sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen
 • diagnostisch medewerkers

Om nieuwe kennis en inzichten te verwerven en om bij te dragen aan de ontwikkeling van meer zorgmedewerkers, kennen we binnen onze hele organisatie opleidingsplaatsen. Medewerkers in opleiding dragen bij aan de behandeling, zorg en ondersteuning van cliënten. Dit gebeurt onder toezicht van een ervaren medewerker.

Denken in mogelijkheden

Triade Vitree is een organisatie ván mensen met aandacht vóór mensen, van jong tot oud, met mogelijkheden en onmogelijkheden. We laten we ons niet hinderen door er wat er niet kan – met sommige beperkingen ‘moet’ je leren leven. Wij richten ons juist op wat er wel mogelijk is.

Wij helpen mensen om hun leven meer zelf vorm te geven en om te groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Wat we doen, doen we samen met het kind, de jongere of de volwassene, maar ook met de familie en omgeving. Waar en op welke manier dan ook: thuis, op school, bij het wonen, op de dagbesteding of op het werk. Dit doen we met respect voor de ander, voor de mogelijkheden, maar ook voor de onmogelijkheden.

Eigen kracht

Bij Triade Vitree geloven we in de eigen kracht van mensen. We willen die aanspreken en versterken. Alleen door écht naar hen en hun directe omgeving te luisteren, kunnen we passende ideeën en oplossingen op maat aanreiken. We willen onze cliënten inspireren en uitdagen om vooral ook zelf initiatieven te nemen en in beweging te komen. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieders zelfredzaamheid en onafhankelijkheid hierdoor groeit.

Kwaliteit van zorg voorop

We werken met wetenschappelijke en beproefde behandel- en begeleidingsmethodieken, en scholen en coachen onze medewerkers hierin. Alle methodieken versterken de eigen kracht, eigen regie en keuzevrijheid van cliënten. Zo kan iedereen het beste uit zichzelf halen.
Voor onze jeugdhulp werken wij met de Schemagerichte Benadering. Hiermee kunnen cliënten in korte tijd vaste of onbewuste patronen in gedrag doorbreken.

Kwaliteitsrapport

Bij Triade Vitree zijn we scherp op de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Met het Kwaliteitsrapport 2021 leggen we hierover jaarlijks verantwoording af. Bekijk ook de cliëntenversie van het Kwaliteitsrapport 2021.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!