Onze geschiedenis

In 2018 hebben zorgorganisaties Triade (gehandicaptenzorg en GGZ) en Vitree (jeugdhulp) hun krachten gebundeld. Samen bieden we nu ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening, en verlenen we jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Sinds november 2021 gebruiken we allemaal de naam Triade Vitree.

Door onze kwaliteiten, ervaring en expertise samen te brengen en van elkaar te leren, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen we nog meer van waarde zijn voor onze cliënten.

Als Triade Vitree zijn we een jonge, frisse organisatie. Tegelijk maken we gebruik van onze jarenlange ervaring en expertise in de domeinen Jeugdhulp, Gehandicaptenzorg en GGZ.

De roots van Triade

Het verhaal van Triade begint 35 jaar geleden. Een aantal ouders in het ‘nieuwe land’ start in de Noordoostpolder een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarna volgen een activiteitencentrum voor ouderen en woonvoorzieningen voor volwassenen met een beperking.

In Lelystad en Almere kwamen vergelijkbare voorzieningen. De woonvoorzieningen worden onderdeel van de Stichting ASVZ Flevobolder. De kinderdagcentra en dagverblijven worden ondergebracht bij de Stichting Dagverblijven Flevoland, vanaf 1995 onderdeel van de Stichting TRIVIUM.

In 1998 gaan TRIVIUM en SPD Flevobolder samen: Die combinatie zoekt een jaar later weer de samenwerking met ASVZ Flevobolder. Onder de naam Triade ging de organisatie verder.

De roots van Vitree

Vitree bestaat sinds 2010. Deze jeugdhulporganisatie is voortgekomen uit een fusie tussen Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) en Stichting de Reeve. SJF ontstond eerder in 1996 uit een aantal fusies. Het werd een multifunctionele organisatie voor jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.

De Reeve werd in 1948 opgericht onder de naam Lukasstichting door Vereniging Kinderzorg Zwolle. In 1988 werd na een fusie met de Kandelaar de stichting De Reeve opgericht, orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Als Vitree werden SJF en De Reeve een organisatie met één entree voor kinderen, jongeren en gezinnen, met en zonder licht verstandelijke beperking. Vitree kreeg een landelijke voortrekkersrol in hoe jeugdzorg georganiseerd zou moeten zijn.

Met meer samenhang tussen de sectoren van de provinciale jeugdzorg, de LVG jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar ook die van het onderwijs. Eén jeugdzorgorganisatie voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht de financieringsvorm van de soort zorg die nodig is. In 2010 vrijwel uniek in Nederland.

Op 1 januari 2018 zijn Triade en Vitree gefuseerd, vanaf november 2021 werken zij onder dezelfde naam: Triade Vitree.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!