Vormen van pleegzorg

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. Ieder kind heeft eigen behoeften, maar ook iedere pleegouder heeft eigen wensen. Als pleegouder kun je aangeven welke vorm van pleegzorg het beste bij jouw leven past.
Pleegouders gezocht

Weekend- en vakantiepleegzorg

Het kind verblijft ongeveer twee weekenden in de maand en/of stukjes van de vakantie in een pleeggezin. De rest van de tijd woont het kind bij zijn ouders of elders (thuis, pleeggezin, gezinshuis of behandelgroep).

Ouders krijgen even wat ‘rust’, waardoor situaties niet escaleren. Hun kind kan hierdoor toch thuis  blijven wonen. Maar ook kinderen hebben veel baat bij deze vorm van pleegzorg. Even weg uit de thuissituatie, die soms erg belastend voor kinderen kan zijn. Weekend- en vakantiepleegzorg zijn goed te combineren met een baan.

Crisispleegzorg (4 weken)

Inspelen op onverwachte (crisis) situaties zonder dat je eigen leven eronder lijdt? Dat is wel nodig voor deze intensieve vorm van pleegzorgvorm. Het gaat vaak om een periode van 4 weken. In die tijd is er in het algemeen frequent contact met de ouders van het kind en wordt er gezocht naar een vervolgplek voor het kind. Dat kan zijn terug naar huis, naar een pleeggezin voor langere tijd, een behandelgroep of zelfstandig wonen.

Crisispleegzorg betekent ook regelmatig afscheid moeten nemen van pleegkinderen.

Kortdurende pleegzorg (enkele maanden tot een jaar)

Soms is het nog onduidelijk waar het kind op langere termijn kan wonen. We onderzoeken of het kind terug kan naar de eigen ouders, of moet opgroeien in een pleeggezin of eventueel ergens anders. Ondertussen woont een kind in een pleeggezin. Kortdurende pleegzorg varieert van enkele maanden tot een jaar.

Langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)

Soms heeft een kind geen vooruitzicht om terug te gaan naar huis. In dat geval kan een pleegkind voor langere tijd bij een pleeggezin opgroeien. Het kan gaan om een aantal jaren, maar kan ook duren tot aan de zelfstandigheid van een kind  (totdat hij of zij achttien wordt).

Als ouders zelf weer voor hun kind kunnen zorgen, gaat het kind in principe weer terug naar huis. Als pleegouders moet je dus altijd rekening houden met de mogelijkheid dat een kind weer weggaat.

Steunouders PIT (zo lang als nodig is)

Vitree ontwikkelde, vanuit de vraag van een pleegkind dat zo graag thuis zou willen wonen, een nieuwe zorgvorm met steunouders: PIT.

PIT betekent Persperctief in de Thuissituatie. In deze zorgvorm krijgen ouders thuis ondersteuning van steunouders. Een steunouder is een gezin of volwassene, die in de buurt woont van het vraaggezin. De steunouder staat de ouder(s) met raad en daad bij in de thuis- en opvoedsituatie. Vaak zijn het alledaagse vragen, die zonder hulp in een gezin kunnen oplopen tot grote problemen. Dit kan op allerlei momenten van de dag voorkomen.

Steunouders worden gescreend, opgeleid en begeleid door medewerkers van de afdeling pleegzorg van Triade Vitree.

Noodbed

Soms komt het voor dat kinderen buiten kantoortijd uit huis worden geplaatst. Om te zorgen dat kinderen in zo’n situatie veilig en met aandacht worden opgevangen zijn er noodbedden nodig. Het gaat dan om acute opvang en veiligheid tot de volgende werkdag. Dit is een bijzondere vorm van pleegzorg die meestal wordt geboden door bestaande pleeggezinnen.

Meer weten? Bel of mail ons of doe mee aan een van onze Facebook live chats

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!