Heleen Raad van Toezicht

Heleen Jumelet

‘Doen we de goede dingen en doen we ze op de juiste manier’

Heleen Jumelet is sinds 2021 lid van de raad van toezicht van Triade Vitree. Het empoweren van mensen op alle niveaus daar gaat ze voor. Ook voor die mensen die een moeilijker pad bewandelen. Heleen is voorzitter van de commissie veiligheid en kwaliteit en vindt het belangrijk dat ze goed benaderbaar is, om goed te luisteren naar alle partijen en te zien wat er gebeurt. Zij wil graag een bijdrage leveren aan een organisatie waar vertrouwen voorop staat. Het allerbelangrijkste is dat cliënten echt zeggenschap hebben over hun eigen leven en medewerkers zelf invloed kunnen hebben op hun werk.

Voor de komende jaren ziet ze een paar uitdagingen o.a. bij jeugdhulp. Het doel om jeugdigen thuis de hulp te bieden die nodig is zien we vaak niet terug in het beleid dat stimuleert dat kinderen nog vaak uit huis plaatst. Focus hierop vanuit Triade Vitree is belangrijk en het is goed te zien dat het bestuur daar vol op in zet. Daarnaast vraagt het werven en  behouden van medewerkers veel aandacht.

Werkplezier en goed werkgeverschap spelen een belangrijke rol. Natuurlijk is de verantwoording ervan ook van belang.

Functie in de raad van toezicht:

  • Lid
  • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

Nevenfuncties:

  • Vicevoorzitter CvB Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
  • Voorzitter bestuur FOTODOK te Utrecht
  • Voorzitter Richard Holfonds te Utrecht
  • Voorzitter/lid visitatiecommissies onderzoeksgroepen hogescholen (NQA, Hobeon)
  • Lid ZonMw-commissie Effectief werken in de jeugdsector

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!