Onze organisatie

Triade Vitree is een stichting die wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht of we op de juiste wijze worden bestuurd. Anton Maas en Norma van Burgsteden vormen samen onze raad van bestuur.

Onze organisatiestructuur

Voor onze bedrijfsvoering werken we met een compacte concernstaf. In voorliggend organogram wordt de interne organisatie getoond.

Onze organisatie telt twee divisies, namelijk divisie Jeugd en divisie Volwassenen.

  • De divisie Jeugd omvat alle zorgvormen voor kinderen, jongeren en gezinnen. De divisie werkt voornamelijk vanuit de Jeugdwet.
  • De divisie Volwassenen omvat alle zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis. Deze divisie werkt vanuit de Wlz en Wmo.

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de (divisie)managers. De raad van toezicht houdt toezicht of we op de juiste wijze worden bestuurd. Anton Maas en Norma van Burgsteden vormen samen onze raad van bestuur.

Op de afbeeldingen hieronder staan beide bestuursleden. Wil je meer weten over Anton of Norma? Klik op de afbeelding en lees waarom zij het verschil maken als bestuurslid van Triade Vitree.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de gehele organisatie, waar de raad van bestuur het dagelijks toezicht op de organisatie op zich neemt. Dit betekent toezicht houden op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en/of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door het raad van bestuur.

Hieronder vind je een overzicht van alle leden van het raad van toezicht. Wil je meer weten over de leden? Klik op hun afbeelding en lees waarom zij het verschil maken.

Zorgbrede Governancecode

De raad van bestuur en de raad van toezicht van Triade Vitree conformeren zich aan de Zorgbrede Governancecode. Dit zijn de regels die de brancheorganisaties in de zorgsector hebben opgesteld voor goed bestuur en toezicht op zorginstellingen.

Lees de Toezichtvisie raad van toezicht, de Profielschets  raad van toezicht en het Beleid Vergoeding onkosten en aannemen van geschenken raad van bestuur (in het kader van de Governancecode Zorg).

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!