Monique Raad van Toezicht

Monique Visser

‘Ieder mens heeft recht op zorg en hulp als dat nodig is’

Monique Visser – sinds mei 2021 lid van de raad van toezicht – vind het belangrijk dat organisaties een toezichthouder hebben. Het kan als klankbord fungeren en wordt niet gehinderd door de waan van de dagelijkse praktijk. Een toezichthouder let erop dat een organisatie op koers blijft, aan haar bedoeling werkt en kan op afstand meekijken en -denken. Dat gun je iedere organisatie, aldus Monique.

Zij zet zich – als lid van de auditcommissie – met name in voor de cijfermatige kant van de organisatie. Het gaat wat haar betreft daarbij niet alleen over of er voldoende middelen zijn, maar ook of medewerkers voldoende toegerust zijn om hun werk te doen, en bovenal wat de client er aan heeft. Alle belangen moet je zorgvuldig afwegen. Zij benadrukt daarbij dat je keuzes altijd moet (kunnen) uitleggen.

Monique: ‘Wat ik als uitdaging voor de toekomst zie? We moeten onszelf slim inrichten, ik zie zeker mogelijkheden, ook met een krappe arbeidsmarkt. Zoek alternatieven, wees creatief en probeer het uit op kleine schaal. Ik vind het niet alleen leuk om daaraan bij te dragen. Ik zie het ook als plicht van de maatschappij om voor ieder mens die dat nodig heeft zorg en hulp te regelen’.

Functies in de raad van toezicht:

  • Lid
  • Lid Auditcommissie

Nevenfuncties:

  • Senior controller Hogeschool Windesheim Zwolle en Almere
  • Lid Raad van Toezicht Vrijescholen Athena, Deventer
  • Lid Raad van Commissarissen Waterleiding Maatschappij Drenthe NV
  • Lid ledenraad Dierenbescherming
  • Lid Raad van Toezicht Entrea Lindenhout, Arnhem
  • Lid Raad van Toezicht Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
  • Lid bestuur Steunfonds Jeugdzorg Overijssel, Zwolle

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!