Jeugdhulp
Patricia de Roos gecertificeerd als Ambassadeur Jeugd
patricia de roos ambassadeur jeugd

Op 16 december nam ze haar certificaat Ambassadeur Jeugd in ontvangst. Onze collega Patricia de Roos, inmiddels 17 jaar werkzaam bij Triade Vitree, op dit moment in de functie van trajectregisseur VPT jeugd. Patricia volgde het afgelopen jaar, samen met 9 andere jeugdhulpprofessionals uit het land, de leergang Ambassadeurs Jeugd. Een initiatief van de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) in samenwerking met het ministerie van VWS

Gaan staan voor waar je in gelooft

Toen Patricia eind 2020 hoorde dat er een vacature was voor een kandidaat bij de leergang ambassadeur Jeugd voelde ze direct een innerlijke drive om zich aan te melden. ‘Ik werk met hart en ziel in de jeugdhulpverlening. Er is veel gaande in onze beroepsgroep, veel verloop, belemmerende factoren en systemen, waardoor bevlogen hulpverleners niet meer hun werk kunnen doen zoals ze dat graag zouden willen. Ik geloof zo dat het anders kan en voel een diepe motivatie om mensen te inspireren om het ook echt anders te doen, want het kan. Je moet alleen wel het lef hebben om te gaan staan voor waar je in gelooft en we hebben elkaar daarbij nodig. Samen kunnen we doen wat echt nodig is voor de gezinnen en de jongeren’. Die innerlijke drive wilde Patricia dolgraag verder professionaliseren, om met meer strategische kennis en communicatieve vaardigheden meer impact te kunnen maken, zowel intern als ook richting stakeholders, netwerkpartners en beleidsmakers.

Commitment

Voorwaarde om de leergang te volgen is inbedding en commitment van de eigen jeugdhulporganisatie. Samen met betrokken managers heeft Patricia in kaart gebracht op welke manier haar deelname van betekenis en meerwaarde zou kunnen zijn voor de organisatie. Na die verkenning ging het licht op groen en kon Patricia als jeugdhulp professional vanuit onze organisatie van start met de leergang.

Met lef verbinden

Iedere kandidaat aan de leergang ging van start vanuit een zogenaamd ‘burning issue’, iets waar je last van hebt en graag zou willen veranderen. Voor Patricia was dit de haperende integrale samenwerking rondom complexe gezinnen. Er zijn vaak eindeloos veel hulpverleners betrokken bij hetzelfde gezin en er worden vele losse trajecten aangeboden. Ook is er nogal eens onduidelijkheid over de regie, waardoor de ingezette hulp vaak niet het antwoord is, op de hulpvraag van het gezin. Een frustrerend proces, voor de werkers en vooral voor de gezinnen die een beroep doen op onze hulpverlening.

Tijdens de leergang zijn de ‘burning issues’ omgevormd naar persoonlijke missies. Patricia’s missie werd: Met lef verbinden. Door open en transparante integrale samenwerking, komen tot hulp op maat waar de cliënten daadwerkelijk bij gebaat zijn. Voor VPT jeugd betekent dit bijvoorbeeld, ‘zo thuis mogelijk opgroeien’. Het vraagt lef, om het samen anders te durven doen, als dat nodig is voor een gezin.

Patricia de Roos met de paarse krokodil Afbeelding 1: Patricia de Roos met de paarse krokodil als symbool voor overbodige regels.

Doen wat nodig is

In haar werk als VPT-er zet Patricia zich er samen met haar team voor in om vanuit die missie te werken. Als voorbeeld noemt ze een gezin dat in afwachting is van een aangevraagde PGB-beschikking, waar maanden overheen gaan voordat dit geregeld is. De betrokken hulpverleners hebben samen met het gezin en hun netwerk een plan gemaakt. Een vangnet dat intensief inspringt, zodat het gezin het met elkaar gaat redden. ‘Tot het PGB geregeld is betalen we nu het gezin maandelijks geld vanuit de beschikking waar we mee werken, zodat zij de mensen die zich voor hun gezin inzetten vast een soort ‘overbruggingsvergoeding’ kunnen betalen. Daarmee garanderen we de hulp van het netwerk en borgen we de ingezette hulp. Dat was best een uitdaging om geregeld te krijgen, het is geen ‘standaard’ oplossing. Het gezin vaart er wel bij en wij zijn als team trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Daar was wel wat lef voor nodig’, vertelt Patricia.

Een gecertificeerde Ambassadeur Jeugd binnen Triade Vitree

Op de vraag wat Patricia intern en extern te bieden heeft nu zij haar certificaat op zak heeft vertelt zij: ‘Tijdens de leergang heb ik zoveel netwerk opgebouwd, bij het ministerie, het NJI, bij beroepsgroepen, gemeenten en partnerorganisaties. Ik hoop van harte dat Triade Vitree gebruik gaat maken van mijn verbindende rol en de connecties die ik in het werkveld heb opgebouwd’. Ook individuele collega’s nodigt Patricia van harte uit contact met haar te leggen: ‘Als je vragen hebt over je eigen werksituatie of over een hulpverleningstraject waarin je vastloopt, omdat er meer nodig is dan reguliere inzet, zoek me op. Ik denk graag even met je mee.’

Trots op Triade Vitree

Hoewel we met de jeugdhulp in zwaar weer zitten en het verloop onder collega’s groot is, vertelt Patricia trots te zijn om bij Triade Vitree te mogen werken. ‘Het verloop is helaas groot, maar we hebben een prachtige groep bevlogen collega’s met een schat aan kennis en ervaring. Dat is zo waardevol voor de jeugdigen en de gezinnen waar we mee werken. Het maakt mijn werk ook prettiger, je weet wat je aan elkaar hebt! Ik heb er vertrouwen in dat het met elkaar gaat lukken om als organisatie te herstellen’.

Tijdens de leergang voelde Patricia zich ook een ambassadeur van Triade Vitree. ‘Ik heb onze organisatie op een positieve manier mogen vertegenwoordigen. Ik kon laten zien wat we doen, hoe groot de inzet van onze mensen is, hoeveel kennis, expertise en talent we in huis hebben. Wat goed lukt, wat we proberen en minder lukt, omdat veranderprocessen soms meer tijd nodig hebben, daar leren we met elkaar van’.

Verdieping

Samen met de ambassadeurs van de twee voorgaande leergangen zal het komende jaar in het teken staan van verdieping van het ambassadeurschap. Minder intensief qua bijeenkomsten maar meer de diepte in, in ieders eigen werkomgeving met momenten van reflectie en kennis delen, tijdens (online) terugkombijeenkomsten. ‘De BPSW helpt ons om zoveel mogelijk uit het ambassadeurschap te halen, onder andere door de ambassadeurs onder de aandacht te brengen bij verschillende landelijke verbeterinitiatieven’ vertelt Patricia.

“Als er heel veel niet kan, is er altijd iets wat wél kan!”

Wensen voor het 2023

Op de vraag wat Patricia vanuit haar rol als ambassadeur wenst voor Triade Vitree vertelt ze: ‘Dat iedereen het gevoel van samen doen weer zal vinden. Dat er meer gebruik wordt gemaakt van de kennis, expertise en talenten die mensen al hebben, dat we elkaar en de producten waar we voor staan waarderen en dat ook naar elkaar uitspreken. Als laatste hoopt Patricia dat we in 2023 nog meer durven te kijken naar wat de jeugdigen en gezinnen nodig hebben en dat we het lef durven hebben om daar ook voor te gaan staan.

In het kader van haar ambassadeurschap werkte Patricia mee aan twee podcasts ‘Professional vanuit je hart’ van Mascha Struijk. De  ‘Professional vanuit je hart podcast nummer 143’, gaat over Patricia’s functie als trajectregisseur. Zij legt in deze podcast uit waarom het belangrijk is dat we hulpverlening anders vorm durven geven. In podcast 144 is aandacht voor Patricia’s persoonlijke groei als jeugdhulpverlener en het ambassadeurschap.

Patricia de Roos podcast

Podcast Patricia de Roos

 

Wat is de rol van een ambassadeur jeugd?

Ambassadeurs Jeugd zetten zich in om de beroepsgroep te vertegenwoordigen. Ze vormen de stem van de jeugdzorgprofessionals en leggen uit wat de meerwaarde van het werk is en wat ervoor nodig is om het beroep op de juiste manier uit te kunnen voeren. Ambassadeurs Jeugd vertellen bijvoorbeeld het verhaal van de professional in het jeugddomein aan cliënten, collega’s, hun eigen organisatie(s), opdrachtgevers en gemeenten. De ambassadeurs zijn van belang als gesprekspartner van relevante stakeholders, wanneer er over hun werk en positie wordt gesproken.

Wat houdt de leergang in?

De kandidaat-ambassadeurs volgen een intensief jaar waarin er in de eerste plaats kennisuitwisseling plaatsvindt over verschillende thema’s, zoals politiek in beleid, persoonlijk leiderschap, argumentatie, debat en de systematiek van het jeugdzorgstelsel. De deelnemers gaan daarnaast individueel, met hun coach en met elkaar op onderzoek naar de eigen reikwijdte van invloed. Op welke manier maak je een verschil en wanneer ben je daar zelf ook tevreden over?

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!