Crisispleegzorg

Locatie: Flevoland IJsselland
Duur: maximaal 4 weken (indien nodig met 4 weken verlenging)
In een acute situatie moeten kinderen en jongeren soms direct in veiligheid worden gebracht, dat kan bij onze crisispleeggezinnen. Kinderen en jongeren ontvangen de zorg en aandacht die juist in zo’n crisissituatie nodig is. Een crisisplaatsing is erop gericht om uit te zoeken welke hulp het gezin nodig heeft, zodat een kind of jongere weer terug naar huis kan.
Soms lukt dit niet binnen de termijn. Dan wordt de periode van de plaatsing gebruikt om te onderzoeken wat de beste vervolgoplossing voor een kind of jongere is.
Als er meer tijd nodig is, kan een crisisplaatsing worden verlengd met nog eens 4 weken.
Meer informatie?

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!