Jeugdhulp Triade Vitree
Jeugdzorg Triade Vitree

Triade Vitree werkt samen met gemeenten aan herstelplan jeugdzorg

Het gaat niet goed met de jeugdzorg in Nederland. Gemeenten hebben te maken met tekorten voor deze sector, dat geldt ook voor Flevoland. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoering van onze jeugdhulp. Wij zijn al langere tijd met de Flevolandse gemeenten in gesprek over de uitholling van de jeugdzorg. Vorig najaar (in oktober) hebben wij een brandbrief aan de gemeenten gestuurd om dit belangrijke knelpunt opnieuw bij hen aan te kaarten. Het gaat om een complex maar ook een urgent gezamenlijk probleem in de zorginfrastructuur.

Naar aanleiding van onze brandbrief is – door gemeenten samen met Triade Vitree – een onderzoeksrapport opgesteld. Hierin wordt het probleem geanalyseerd en worden verbeteringen voor Triade Vitree, de Aankoopcentrale en de Flevolandse gemeenten voorgelegd. De gemeenteraden zijn hier donderdag 16 juni over ingelicht. Belangrijke stap is dat we nu samen werken aan het maken en uitvoeren van een herstelplan. Onze insteek is om in openheid en gezamenlijkheid naar een oplossing te zoeken. Dit in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen in Flevoland.

Uiteraard gaat de dagelijkse jeugdzorg intussen gewoon door.

Heb je vragen dan zijn wij altijd meer dan bereid om een toelichting te geven.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!