Gehandicaptenzorg Jeugdhulp
voorleesdagen KBC Lelystad

Kinderbehandelcentrum Lelystad doet mee aan voorleesdagen

Kinderbehandelcentrum Lelystad doet actief mee aan de Nationale Voorleesdagen 2022. De kinderen zijn vanmorgen begonnen gestart met een feestelijk ontbijt. Alle groepen van KBC- Lelystad kregen het verhaal ‘Vos gaat een stukje rijden’ te horen, omdat dit boek het beste aansluit bij de verschillende doelgroepen binnen het Kinderbehandelcentrum.

Knutselen en kletsen

De voorleesdagen duren tot en met 5 februari. Op het kinderbehandelcentrum blijft het verhaal over Vos de komende dagen centraal staan. De kinderen gaan knutselen, kletsen over de verschillende dieren uit het verhaal en kunnen zelfs rondrijden op de rode auto van Vos. Alle activiteiten worden KBC-breed gehouden.

Bij KBC Lelystad maken ze rondom het thema gebruik van knuffels en houten poppetjes. Deze zijn bedoeld voor de visualisatie van het verhaal. Hiermee komt het verhaal tot leven. De knuffels worden vooral ingezet bij de aanvangsgroep en de structuurgroep, de houten poppetjes bij de schoolvoorbereidende groep(en) en de Zorg&Onderwijs groep. Op deze manier kunnen de kinderen het verhaal ervaren, meespelen en uitbeelden.

Belang voorleesdagen voor kinderbehandelcentrum

Meedoen vinden aan de voorleesdagen is belangrijk. Voorlezen is van positieve invloed op de taalontwikkeling van de kinderen. Verschillende aspecten worden hierbij gestimuleerd zoals de woordenschat en zinsopbouw, maar ook de concentratie. Het stimuleert de fantasie van de kinderen. Door de manier waarop we op het KBC voorlezen (onder meer met materialen en ondersteunende gebaren) worden naast de communicatie ook de motoriek en de zintuigen geprikkeld.

De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB.

Kinderbehandelcentrum Lelystad

Op het Kinderbehandelcentrum in Lelystad zijn er momenteel zes groepen voor kinderen met onder meer een ontwikkelingsachterstand, autisme, syndroom van Down, meervoudige beperking, en meer.

Dit zijn onze groepen

Op de groepen wordt er gewerkt aan de individuele behoefte en doelen van de kinderen. Op een speelse manier worden de kinderen uitgedaagd om middels wisselende activiteiten te werken aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur en de activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en verschillen per groep. De groepsleiding wordt ondersteund door onder andere een gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en muziektherapeut.

Zoek tussen onze verhalen, nieuwsberichten en meer!